BoeteStraf

Is fietsen met een hond toegestaan in België?

In België is fietsen met de hond in principe niet toegestaan. Het verbod op fietsen met een hond volgt uit artikel 43 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. Dit artikel geeft aan dat het fietsers en bromfietsers verboden is om de openbare weg op te gaan wanneer zij een dier “aan het leizeel houden”.

Ook fietsbevestigingssystemen zijn niet toegestaan

De betekenis van “aan het leizeel houden” stond eerder al centraal bij een parlementaire vraag (nr. 1580 van mevrouw Taelman d.d. 5 oktober 2001) aan Steve Stevaert, de toenmalige vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer. De toenmalige minister gaf toen aan dat het verbod op fietsen met de hond in algemene zin moet worden opgevat en dat de verbodsbepaling niet alleen geldt wanneer het dier met de hand wordt vastgehouden, maar ook wanneer er hulpmiddelen voor worden gebruikt. Bij deze parlementaire vraag had men het nadrukkelijk over het Springer-systeem, een bevestigingssysteem waarbij de hond via het zadel van de fiets aan de fiets wordt bevestigd en waarbij de handen vrij zijn.

De minister bevestigde evenwel dat dergelijke systemen veiligheidsvoordelen bieden, maar gaf aan dat er nog andere redenen zijn om fietsen met de hond te verbieden. Zo zouden de Belgische fietspaden en rijbanen niet voorzien zijn voor de breedte die bij het fietsen met een hond wordt ingenomen.

Het verbod om te fietsen met de hond volgt niet alleen uit de Belgische regelgeving. Zo is België aangesloten bij het internationale verdrag inzake het wegverkeer. Dit verdrag diende de internationale verkeersveiligheid te waarborgen en heeft veel verkeersregels gestandaardiseerd. In dit verdrag is een soortgelijk verbod op fietsen met de hond opgenomen, zij het minder uitdrukkelijk.

Het is de fietsers verboden te rijden zonder het stuur vast te houden, zich te laten voorttrekken door een ander voertuig, dan wel voorwerpen te vervoeren, te trekken of voort te duwen die het fietsen hinderen of gevaar opleveren voor de andere weggebruikers […] ” (art. 27, lid 2 Verdrag van 8 november 1968 inzake het wegverkeer)

Opletten bij andere voortbewegingstoestellen

Houd er bij andere voortbewegingstoestellen rekening mee dat veel afhankelijk is van de snelheid waarmee men zich voortbeweegt. Skateboards, rolschaatsen en hoverboards kunnen bijvoorbeeld aan de regels van fietsers onderhevig zijn wanneer ze sneller dan stapvoets rijden. Ook zij mogen dan geen hond vasthouden of de hond op een andere manier aan zich of hun voortbewegingstoestel verbinden. Het is anderzijds wel toegestaan om bijvoorbeeld te rolschaatsen met een hond aan de lijn, maar dan enkel wanneer de rolschaatser zich stapvoets voortbeweegt.

Wat is er wel toegestaan?

Fietsen met de hond, ongeacht of je de hond nu vasthoudt of een hondenfietsbeugel gebruikt, is in België dus niet toegestaan. Wel kan je bijvoorbeeld een kleine hond vervoeren in een hondenfietsmand. Voor grotere honden kan je dan weer een hondenfietskar gebruiken.

Deze systemen zijn veilig ontworpen en staan je toe om je hond te vervoeren zonder dat je andere weggebruikers hindert. Het enige waar je nog op moet letten, is dat de hondenfietskar niet te breed is. In de Wegcode staat namelijk dat de breedte van zo’n aanhangwagen maximaal 1 meter mag zijn. In Brussel loopt er wel een pilootproject voor goederenvervoer waarbij de breedte naar 1,20 meter is opgetrokken, maar deze uitzondering is niet van toepassing op het met de fiets vervoeren van honden.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

1 reactie

  • Dus belgie moet weer asociaal doen tegen over andere landen. Elk ander land ziet het voordeel ervan voor de hond maar belgie mag weer niks dus luie ongezonde honden zijn zoveel beter. Waar zit de logica nog eigenlijk in belgie.

Geef een reactie