GevangenisstrafProcesProcesvoeringStraf

Klachtrecht gedetineerden pas voor eind 2020

Normaal zouden gedetineerden vanaf 1 april 2020 over een zogenoemd klachtrecht beschikken. Echter zijn de commissies die de klachten van gedetineerden moeten behandelen nog niet helemaal klaar. Om hen extra tijd te geven, zal het klachtrecht voor gedetineerden pas op 1 oktober 2020 worden ingevoerd.

Wat is het klachtrecht voor gedetineerden?

Vanaf 1 oktober 2020 zullen gedetineerden het recht hebben om officieel klacht in te dienen tegen beslissingen die door of namens de gevangenisdirecteur jegens de gedetineerde zijn genomen. De klacht kan ook betrekking hebben op de weigering of het verzuimen om een beslissing te nemen. Daarnaast zal de gedetineerde bewaar kunnen indienen tegen een (over)plaatsing.

Behandelende commissie(s) bij klacht gedetineerden

Klachten moeten in principe worden ingediend bij de Klachtencommissie van de Commissie van Toezicht. De klacht moet worden gericht tot de commissie van de gevangenis waar de gedetineerde verblijft. Er is ook een beroepsprocedure voorzien bij de Beroepscommissie van de CTRG (Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen).

Indien de gedetineerde bezwaar aantekent tegen een (over)plaatsing moet hij zich richten tot de directeur-generaal van de penitentiaire administratie. Ook hier is een beroepsprocedure voorzien. En ook in dit geval kan de gedetineerde tegen de beslissing in beroep gaan bij de Beroepscommissie van de CTRG. Dat is ten slotte ook het geval indien de gedetineerde ingaat tegen een beslissing van de directeur-generaal tot plaatsing in een individueel bijzonder veiligheidsregime.

 

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie