BelastingenDe burger

Laattijdige terugbetaling belastingen: maan de overheid aan

Wie niet tijdig tot betaling van zijn belastingen overgaat, is een zogenaamde nalatigheidsinterest verschuldigd. In de andere richting is ook de Belgische Staat een interest verschuldigd indien zij te laat overgaat tot de terugbetaling van belastingen, voorheffingen of voorafbetalingen. Sinds jaar en dag bedraagt dat percentage 7% per jaar en is dit automatisch verschuldigd.

In het Zomerakkoord werd reeds beslist om dat regime aan te passen. Uit het voorontwerp hiervan kunnen we de krachtlijnen daarvan reeds weergeven.

Geen 7 % meer

In  de eerste plaats wordt de weg van 7 % definitief verlaten door het Zomerakkoord. Het tarief zal gekoppeld worden aan de rente die betaald wordt op overheidsobligaties (10 jaar) met een minimum van 4% en een maximum van 10%. Voor de wanbetalers onder ons is er alvast goed nieuws: voor kalenderjaar 2018 zal de nalatigheidsinterest slechts 4% bedragen. Tot zover het goede nieuws uit het Zomerakkoord.

De wetgever heeft immers een slim mechanisme ingebouwd: de moratoriuminterest die zij moet betalen zal altijd 2% minder bedragen dan de nalatigheidsinterest die particuliere wanbetalers verschuldigd zijn. Voor het kalenderjaar 2018 zal die met andere woorden slechts 2% bedragen.

Geen automatisme

In het huidig systeem was de moratoriuminterest van rechtswege van toepassing. Betaalde de overheid niet tijdig, dan is ze de moratoriuminterest verschuldigd (nu: 7%, vanaf 2018: 2%). Aan dit automatisch regime wordt er gesleuteld: voor aanslagen die vanaf 1 januari 2018 ingekohierd worden zal je de administratie moeten aanmanen om te betalen. Doe je dat niet, dan heb je geen recht op deze interesten.

Ook zal de Belgische Staat geen interesten moeten betalen indien zij in de “redelijke onmogelijkheid verkeerde om de terugbetaling te doen”. Hebben ze met andere woorden niet al je identiteits- of bankgegevens, dan heb je geen recht op die moratoriuminterest. Deel je de gegevens uiteindelijk wel mee, dan heeft overheid nog steeds twee maanden de tijd om de terugbetaling te doen.

Conclusie

Waar het systeem vroeger helder en duidelijk was en zowel de overheid als wanbetalers op gelijke voet speelden, is dat nu niet meer zo. Het klopt dat wanbetalers een lagere interest zullen moeten betalen, maar dankzij een slim mechanisme heeft de overheid hier in een spread voorzien waarbij zij altijd 2% minder interest verschuldigd zijn.

Ook hoeft de overheid enkel te betalen indien ze al je gegevens hebben en eerst werden aangemaand, wat wij zeker nog niet alle particulieren zien doen. Onrechtstreeks zal deze maatregel dan ook resulteren in een fikse besparing op de overheidsuitgaven – terwijl het toch wel de overheid is die laattijdig tot betalen overging. Dat we ons hier vragen bij kunnen stellen mag toch wel duidelijk zijn?


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Geef een reactie