Werk & SociaalZiekte en verzorging

Langer rouwverlof bij overlijden van partner, (pleeg)kind of (pleeg)ouder

Wanneer werknemers of ambtenaren hun kind of partner verliezen, hebben ze momenteel recht op drie dagen rouwverlof. Dit blijkt niet altijd te volstaan. Velen vonden dat ze te weinig tijd kregen om bij het verlies stil te staan. Deze regeling dateerde al van 1963 en de afgelopen vijftien jaar waren er al verschillende voorstellen om het te hervormen, maar nu komt het er eindelijk van. De wetgever trekt het rouwverlof op tot maximaal tien dagen, opgesplitst in twee delen. Bovendien wordt het rouwverlof ook uitgebreid naar pleegkinderen en -ouders.

Langer rouwverlof bij verlies van een partner of een kind

Voorheen bedroeg het rouwverlof drie dagen. Vanaf 25 juli 2021 zal het rouwverlof tien dagen bedragen bij het verlies van een echtgenoot, een echtgenote, een samenwonende partner of een kind. Het kan daarbij zowel gaan om het eigen kind als om het kind van de echtgenoot, de echtgenote of de samenwonende partner.

Deze tien dagen zijn in twee delen opgesplitst. De eerste periode van drie dagen is verplicht op te nemen in de periode van de dag van het overlijden tot de dag van de begrafenis. De andere zeven dagen zijn nadien op te nemen, maar uiterlijk binnen het jaar na het overlijden.

Wanneer de werknemer aansluitend arbeidsongeschikt wordt door een ongeval of een ziekte, wordt de arbeidsongeschiktheid vanaf de vierde dag op de periode van gewaarborgd loon voor arbeidsongeschiktheid toegerekend.

Voor zelfstandigen is er een gelijkaardige regeling met tien dagen rouwverlof voorzien.

Ook rouwverlof voor pleegkinderen en pleegouders

De wetgever lijkt steeds meer te erkennen dat de band tussen pleegkind en pleegouder gelijkaardig is met die van ouder en kind. Daarom voorziet het bij langdurige pleegzorg in een gelijkaardige regeling met tien dagen rouwverlof voor de pleegvader of -moeder. Het pleegkind krijgt dan weer drie dagen rouwverlof. Dit rouwverlof is op te nemen in de periode die loopt van de dag van het overlijden tot de dag van de begrafenis.

Als het om kortdurende pleegzorg gaat, is het rouwverlof wel beperkt tot één dag rouwverlof. Deze dag is op te nemen op de dag van de begrafenis.

Afwijken van het rouwverlof

Het is mogelijk om af te wijken van deze twee periodes, bijvoorbeeld door meer dagen voor de begrafenis op te nemen. Dit kan enkel op vraag van de werknemer en na akkoord door de werkgever. Bijzonder is dat de wetgever deze optie ook voor alle soorten rouwverlof mogelijk maakt.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie