De burgerLeven & Wonen

Logo moet waarschuwen voor Brusselse decibels

Indien een Brusselse publieke inrichting (bv. een café of restaurant) elektronisch versterkte muziek laat horen, moeten ze vanaf 21 februari een speciale pictogram aan de ingang kleven. Het pictogram moet bezoekers waarschuwen voor mogelijke gehoorschade. Op affiches en tickets van events zal eveneens een waarschuwing moeten worden aangebracht. In sommige gevallen zal ook een display aanwezig moeten zijn en zal een referentiepersoon aangesteld moeten worden.

Voor welke inrichtingen?

Het nieuwe pictogram is verplicht voor alle “voor de publiek toegankelijke inrichtingen”. Dit zijn zowel permanente als tijdelijke plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. Ook eventuele bijgebouwen van die plaatsen vallen onder die woordspeling. Het al dan niet tijdelijk toegankelijk zijn, de beperking voor bepaalde groepen personen of de toegankelijkheid tegen betaling, doen geen afbreuk aan deze verplichting.

In het besluit worden een aantal voorbeelden meegegeven van zo’n publiek toegankelijke plaatsen. Dergelijke voorbeelden zijn niet limitatief maar moeten discussies helpen voorkomen. Onder andere bioscoopcomplexen, winkels, restaurants, cafés, inrichtingen in openlucht, concertzalen, privéclubs, feestzalen en evenementenhallen komen er expliciet aan bod.

Welk pictogram?

Er werd een speciaal pictogram ontworpen die men aan de ingang moet kleven. Het pictogram is veertien centimeter hoog en veertien centimeter breed. Het pictogram komt in drie verschillende kleuren afhankelijk van het te respecteren decibelplafond:

  • Groen pictogram: plafond van 85 dB(A);
  • Oranje pictogram: plafond van 95 dB(A)/110 dB(C);
  • Paars pictogram: plafond van 100 dB(A)/115 dB(C).

Inrichtingen die een oranje of paars pictogram moeten kleven, moeten bovendien een display plaatsen waarop het geluidsniveau zichtbaar is. Dat geluidsniveau moet zichtbaar zijn voor het volledige publiek en mag niet verstopt worden door sterk of zwak omgevingslicht. De bezoekers moeten het ook als een akoestische weergave kunnen herkennen.

Inrichtingen uit de paarse categorie zullen een referentiepersoon moeten aanduiden die de naleving van de wetgeving moet opvolgen. De referentiepersoon zal een speciale opleiding moeten volgen en zal ook zelf een gehoortest moeten afleggen.

Verplichtingen voor affiches en tickets

Ook op de affiches en tickets moeten de pictogrammen aanwezig zijn. Ook hier wordt gekozen voor drie verschillende kleuren. Het opschrift is zowel in het Nederlands als in het Frans aangebracht. Ook hier is het hoogste niveau paars en niet rood. We nemen aan dat dat een strikte toegeving naar de sector was.

Vanaf 21 februari maar nog geen opleiding

Bijzonder is dat de nieuwe wetgeving vanaf 21 februari van toepassing is terwijl er nog geen opleidingen georganiseerd werden voor de referentiepersonen uit de paarse categorie. Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault heeft daarover aangegeven dat de betrokken diensten momenteel geen controles zullen uitoefenen op de opleidingsplicht van de referentiepersonen. Er wordt gemakkelijkheidshalve tijdelijk aangenomen dat iedere referentiepersoon aan de opleidingsplicht voldoet. Zo kan de wetgeving toch in werking treden terwijl Leefmilieu Brussel de nodige tijd krijgt om de opleidingscursussen alsnog te organiseren.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie