EconomieFiscaalZelfstandig & Vennootschap

Verkoop privégoederen aan bvba: hoeveel interest vragen?

Privématig kan je iets verkopen aan een bvba. Van de verkoop van de auto aan een bvba tot een computer of ander materiaal: fiscaal gezien kan het soms interessanter zijn om het bedrag gespreid te laten betalen. Op die manier kunnen we ook interesten aanrekenen. Zo kan een bvba geld lenen en verdienen we er ook zelf een (fiscaal interessant) extraatje aan. Welke interesten we dan aanrekenen? Een recent arrest geeft ons wat extra informatie.

Verkrijgen van een tegoed op bvba

In plaats van de bvba in één keer te laten betalen kan je het ook registreren op de rekening-courant. Zo verkrijg je een tegoed op je bvba en kan een bvba geld lenen van de zaakvoerder. Op dat tegoed kan je jaarlijks interesten aanrekenen. Deze bvba lening is aftrekbaar en privé dien je enkel de roerende voorheffing te betalen (lager dan de lasten voor ‘gewoon loon’). Zowel voor de bvba als voor jezelf is het verkrijgen van een tegoed op de bvba dus interessant.

Recent arrest schaft duidelijkheid

In een recente zaak had een arts een bvba opgericht en zijn cliënteel aan de bvba verkocht voor 300.000 euro. Ook hier werd de verkoopprijs geboekt op de rekening-courant. Er ontstond met andere woorden een lening aan de bvba. De bvba betaalde jaarlijks ongeveer 8% interesten aan de zaakvoerder. De fiscus was daar echter niet mee akkoord: de aangerekende rentevoet lag te hoog in vergelijking met de rentetarieven van de NBB. De aftrek van de interesten werd door hem beperkt. De arts ging niet akkoord en trok naar de rechter. Die rechter gaf de fiscus gelijk. De arts zou onvoldoende aangetoond hebben dat de gehanteerde rentevoet overeenkomt met de marktrente. De fiscus deed dat wel en ging bij zijn berekening ook uit van een onbepaalde looptijd en de gunstige financiële toestand van de ontlener. De aftrek van de interesten werd ook door de rechter beperkt.

Wat moet je onthouden?

In de eerste plaats leert dit arrest ons dat de bepaling van de interest een interpretatiekwestie is die je maar beter goed kan verantwoorden. De rechter verwijst hierbij vaak naar de interesttarieven die de Nationale Bank van België jaarlijks publiceert. Vanaf 1 januari 2020 zou de marktrente ook fiscaal gezien worden gedefinieerd als de rentevoeten van de NBB, te verhogen met 2,5%. Op dit moment ligt de interpretatiemarge nog iets ruimer maar toch kunnen die rentevoeten (+2,5%) interessant zijn om de interest te bepalen van een lening privé aan de bvba. Vanaf 1 januari 2020 wordt de rentevoet van de NBB plus 2,5% de standaard.

Opletten voor herkwalificatie van de lening aan bvba

Als het bedrag van de lening aan bvba een bepaalde grens overschrijdt, kan een deel van de interesten als niet-aftrekbaar gekwalificeerd worden. Dit zelfs wanneer de interesten niet hoger liggen dan de marktrente. Er wordt immers ook gekeken naar het bedrag van de lening aan bvba ten opzichte van deze van het gestort kapitaal. Is het bedrag van de lening aan bvba hoger dan het gestorte kapitaal (plus de belaste reserves)? Dan zal het resterend gedeelte geherkwalificeerd worden als niet-aftrekbare dividenden. Dubbel opletten, dus.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie