EconomieInternationaal

Marokko en Turkije geven financiële informatie van Belgen door aan ons land

Binnenkort zullen Marokko en Turkije informatie over Belgen met rekeningen in hun land doorgeven. Vooral voor de fiscus is deze informatie interessant, want hij kan zo niet-aangegeven buitenlandse rekeningen of inkomsten eenvoudiger op het spoor komen. Voor Belgen is het in ieder geval aan te raden om hun rekeningen en inkomsten in Marokko en/of Turkije netjes aan te geven bij de Belgische fiscus, want anders zwaait er wat.

Uitwisselen van financiële gegevens volgens de CRS-norm

Het uitwisselen van financiële gegevens tussen landen wordt al langer gedaan. De basis hiervoor is de zogeheten CRS-norm (Common Reporting Standard), waarbij gegevens automatisch worden uitgewisseld. Deze internationale norm moet voor meer fiscale transparantie zorgen. De uitgewisselde financiële informatie heeft niet alleen betrekking op het saldo van bankrekeningen, maar ook op andere financiële informatie over bijvoorbeeld dividendinkomsten, de waarde van een levensverzekering, de opbrengsten uit de verkoop van aandelen enzovoort.

België behoort sinds 2017 tot het lijstje met landen die volgens de CRS-norm inlichtingen uitwisselen. Turkije en Marokko hebben zich in respectievelijk 2018 en 2019 geëngageerd om deel te nemen en informatie uit te wisselen met de andere landen. Tot op heden werd er echter geen financiële informatie uitgewisseld met de EU-landen. Het lijkt er echter op dat beide landen zich naar de CRS-norm zullen schikken en dat ze ook financiële informatie zullen uitwisselen met EU-landen als België. Beide landen hebben alvast hun werk gedaan en hun wetgeving aangepast om de CRS-uitwisseling daadwerkelijk mogelijk te maken.

Turkije wisselt gegevens uit met Europese landen

In Turkije moeten financiële instellingen al langer informatie bijhouden over de rekeningen, dividenden, vermogenswinsten, interesten, saldi, inkomsten en uitkeringen in het kader van levensverzekeringen, pensioencontracten en kapitaalverzekeringen. Deze informatie wordt ook al langer aan de Turkse autoriteiten doorgegeven.

Turkije zou zich intussen, na herhaaldelijke Europese verzoeken, bereid hebben verklaard om de CRS-uitwisselingsprocedure na te leven en deze informatie ook aan de EU door te geven. De Turkse autoriteiten zullen dit doen voor alle belastbare tijdperken die op 1 januari 2019 aanvangen. De eerste informatiestromen zouden intussen zelfs al zijn gebeurd.

Marokko zal binnenkort starten met de gegevensuitwisseling

Ook Marokko heeft het nodige gedaan om de CRS-uitwisseling daadwerkelijk mogelijk te maken, maar het is nog onduidelijk vanaf wanneer dat het geval zal zijn. Hoe dan ook zal Marokko ten laatste vanaf september 2022 financiële gegevens uitwisselen van Belgische inwoners die rekeningen hebben bij Marokkaanse financiële instellingen. Let wel: zelfs bij een uitwisseling vanaf de uiterste deadline van september 2022 zullen de gegevens ook betrekking hebben op het inkomstenjaar 2021.

Belgen kunnen een flinke rekening in de bus krijgen

Voor Belgen met financiële tegoeden in Marokko of Turkije kan dit verregaande gevolgen hebben. Deze Belgen zijn namelijk verplicht om de inkomsten in de Belgische aangifte in de personenbelasting te vermelden en dat gebeurt niet altijd. Tot voor kort kwamen ze daarmee weg, maar dat zal dus niet langer het geval zijn. De fiscus zal de niet-aangegeven inkomsten belasten en verschillende belastingverhogingen en administratieve boetes opleggen. Uit de praktijk blijkt dat de fiscus standaard een belastingverhoging van 50% toepast. Bovendien kan de CRS-melding ervoor zorgen dat de fiscus een onderzoek opent naar het vermogen van de afgelopen drie tot zeven jaar, waardoor er een fikse rekening in de bus kan vallen.

Als de fiscus een CRS-melding ontvangt, zal de CRS-fiche ook op MyMinFin terug te vinden zijn. Opgelegde belastingverhogingen zijn altijd aan te vechten, maar het is raadzaam om juridisch advies in te winnen. De belangrijkste tip: geef buitenlandse rekeningen en inkomsten op deze rekeningen aan. Dat is al langer niet meer de beste manier om inkomsten uit het zicht van de fiscus te houden.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie