EconomieFiscaalMilieuZelfstandig & Vennootschap

Meer autokosten aftrekbaar bij hybrides met dieselmotor

Omdat de wetgever er onterecht van uitging dat hybridewagens steeds over een benzinemotor beschikken, werden eigenaars van hybrides met een dieselmotor fiscaal benadeeld. Hun wagen werd koudweg gelijkgesteld met een dieselwagen, waardoor ze met ongunstigste fiscale regels af te rekenen kregen. Recent heeft de minister van Financiën aangegeven dat hybridewagens vanaf dit aanslagjaar fiscaal gelijk worden gesteld met gewone benzinewagens.

Berekening van het fiscaal aftrekbaar percentage

Hybride auto’s beschikken over een elektrische motor en een brandstofmotor. Hun uitstoot ligt dan ook lager dan bij voertuigen die enkel over een brandstofmotor beschikken. Dit heeft ook invloed op de berekening van het aftrekbaar percentage. Het aftrekbaar percentage wordt sinds aanslagjaar 2021 berekend op basis van volgende formule:

120% – (0,5% x coëfficiënt x aantal gram CO2-uitstoot per kilometer)

Voor auto’s met een dieselmotor bedraagt de coëfficiënt 1, terwijl de coëfficiënt voor auto’s met een aardgasmotor en een belastbaar vermogen van minder dan 12 fiscale pk 0,90 bedraagt. Daarnaast heeft de wetgever een restcategorie voorzien waarbij de coëfficiënt 0,95 bedraagt. Hieronder vallen bijvoorbeeld elektrische auto’s, maar ook auto’s met een benzinemotor. Hoe lager de coëfficiënt is, hoe gunstiger het aftrekbaar percentage.

Problematisch voor hybrides met een dieselmotor

De meeste hybridewagens beschikken naast hun elektrische motor over een benzinemotor. Voor hen stelt er zich geen probleem: deze wagens vallen gewoon onder de restcategorie en mogen de coëfficiënt 0,95 gebruiken. Er zijn echter ook hybridewagens die geen benzinemotor hebben, maar een dieselmotor. Omdat zij over zo’n dieselmotor beschikken, werd aangenomen dat zij niet onder de restcategorie vallen maar onder de categorie voor dieselmotoren. Zij moesten dan ook coëfficiënt 1 te gebruiken. Dit had tot gevolg dat deze wagens fiscaal minder interessant waren, terwijl ze vaak veel milieuvriendelijker zijn dan niet-hybrides.

Praktijkvoorbeeld
Stel bijvoorbeeld dat je een hybride koopt met een dieselmotor (coëfficiënt 1) die een uitstoot heeft van 108 gram CO2 per kilometer. Het aftrekbaar percentage van deze wagen bedraagt 66%.

 

Koop je echter een wagen die enkel over een benzinemotor beschikt (coëfficiënt 0,95) en een uitstoot van 112 gram CO2 per kilometer, dan bedraagt het aftrekbaar percentage 66,8%. Fiscaal gezien is dus de wagen die meer uitstoot interessanter.

Hybrides met dieselmotoren worden met andere woorden benadeeld en dat is omdat de wetgever er bij haar formulering vanuit is gegaan dat hybridewagens altijd een benzinemotor als hulpmotor hebben. Zo’n benadeling geldt uiteraard ook bij voertuigen die enkel over een dieselmotor beschikken, maar daarbij ligt de uitstoot per kilometer steeds hoger en zal een hogere uitstoot dus ook in een lager aftrekbaar percentage resulteren. En dat is ook de logische gang van zaken.

Parlementaire vraag brengt duidelijkheid

Op 27 november 2019 stelde volksvertegenwoordiger Kathleen Depoorter hierover een parlementaire vraag aan de minister van Financiën. De minister van Financiën gaf in haar antwoord aan dat men vanaf dit aanslagjaar alsnog de lagere coëfficiënt (0,95) mag hanteren:

Hybride voertuigen die zijn uitgerust met een dieselmotor en een elektrische motor beantwoorden zowel aan de omschrijving “voertuigen met een dieselmotor” als aan de omschrijving “voertuigen met een andere motor” Voor de aftrekbeperking bedoeld in artikel 66, § 1, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toepassing is vanaf aanslagjaar 2021 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat aanvangt vanaf 1 januari 2020, mogen die hybride voertuigen worden beschouwd als ‘voertuigen met een andere motor’ en mag dus de coëfficiënt 0,95 worden toegepast.” (Parl. Vr. nr. 96 van Mevr. Depoorter, 27 november 2019)

Hierdoor gaat het aftrekbaar percentage voor deze hybridevoertuigen er enkele procenten op vooruit. Voor de wagen uit voorgaand voorbeeld geldt nu dat de autokosten niet langer voor 66% maar wel voor 68,7% aftrekbaar is. Goed nieuws dus voor de enkele eigenaars van een hybride met een dieselmotor.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Geef een reactie