ConsumentDossier coronavirusEconomieFeaturedIn de persInternationaal

Biedt de reisverzekering een oplossing bij problemen door corona?

Heb je reisplannen en vallen ze in het water door het coronavirus? Dan is de verzekeraar vaak de eerste waar je bij gaat aankloppen. Onthoud dat lang niet alle verzekeraars de schade ten gevolge van de uitbraak van een epidemie vergoeden. Er zijn geen exacte regels over wat de verzekeraar al dan niet moet vergoeden, waardoor je altijd in de polis moet snuisteren. Bij twijfel neem je contact op met de verzekeraar.

Annulatieverzekering

Of de annulatieverzekering dekking verleent of niet, hangt af van de inhoud van de polis. In elke polis staan er altijd een aantal uitsluitingen. Zo verlenen de verzekeraars meestal geen tussenkomst bij oorlogsfeiten, oproer, kernreacties, radioactiviteit en ioniserende straling. De exacte lijst verschilt van verzekeraar tot verzekeraar, maar bij veel verzekeraars zijn ook epidemieën uitgesloten. Dit wil zeggen dat de verzekeraar geen dekking verleent voor annuleringskosten bij een epidemie in het land van bestemming. Slechts een aantal verzekeraars hebben zo’n uitsluiting niet. Het gaat onder andere om de Test Aankoop Verzekeringen en Mapfre Assistance. Bij hen kan je de reis wel kosteloos annuleren, meestal op voorwaarde dat Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies geeft.

Let op: Geen enkele verzekeraar dekt risico’s die op het moment van het aangaan van de overeenkomst gekend zijn. Bovendien sluiten de meeste verzekeraars de coronapandemie nu ook expliciet uit in nieuwe verzekeringsovereenkomsten.

Reisbijstandsverzekering

De reisbijstandsverzekering dekt medische kosten tijdens de vakantie. Ook hier ben je afhankelijk van de inhoud van de polis. Bij veel verzekeraars is er geen dekking wanneer het risico op een epidemie bekend is of wanneer Buitenlandse Zaken op het moment van vertrek een waarschuwing heeft uitgebracht. De voorwaarde is en blijft daarnaast dat je ziek moet zijn. Wanneer je niet ziek bent en moet worden gerepatrieerd, zijn de kosten voor eigen rekening. Sommige verzekeraars kennen daarentegen een dagvergoeding toe bij een verlengd verblijf ten gevolge van een epidemie.

Als de verzekeraar dekking verleent, kan je rekenen op volgende vergoedingen:

  • De medische kosten gemaakt in het buitenland
  • De kosten voor een verlengd verblijf in het buitenland
  • De kosten voor een vervroegde terugkeer

Let hierbij altijd op de voorwaarden die in de polis staan. Bij veel verzekeraars zijn de maximale vergoedingen beperkt of is er een eigen risico.

Reisorganisator aanspreken

Wanneer je een pakketreisovereenkomst hebt met een reisorganisator (en dus niet apart je vliegtickets en hotel boekte), geniet je extra bescherming. Wanneer de reisorganisator de pakketreisovereenkomst moet annuleren ten gevolge van een onvermijdbare en buitengewone omstandigheid zoals het coronavirus, moet de reisorganisator tussenkomen:

  • Een evenwaardig alternatief aanbieden, dat je niet moet aanvaarden;
  • Het betaalde terugbetalen en de reis annuleren.

Omdat de reissector door de vele annuleringen dreigt in te storten, heeft minister van Economie Nathalie Muylle echter ingegrepen. Reisorganisatoren moeten hierdoor tijdelijk de pakketreizen niet terugbetalen. Wel moet de reisorganisator een voucher afleveren (die je dus niet mag weigeren om zo een geldelijke teruggaaf te claimen) die aan volgende voorwaarden voldoet:

  • De voucher moet een gelijke geldelijke waarde hebben zoals de pakketreis
  • De voucher moet het mogelijk maken om andere pakketreizen of reisdiensten aan te schaffen
  • De voucher moet voor minstens één jaar geldig zijn
  • De voucher moet gedekt zijn door een insolventieverzekering voor het geval de reisorganisator binnen het jaar failliet zou gaan.

Update 25 maart 2020: 

De wetgeving omtrent de niet-terugbetaling van pakketreizen strookt niet met de Europese Richtlijn (EU) 2015/2302. De wetgever mag de consument dan ook niet dwingen om zo’n voucher te accepteren.  Er mag wel voorzien worden in een voucherregeling, maar de consument moet steeds de keuze krijgen tussen de terugbetaling of zo’n voucher.

Voor alle duidelijkheid: wij sporen de consumenten niet aan om allemaal hun geld terug te vragen. Het is beter voor de sector dat we mensen stimuleren om te kiezen voor een voucher, maar het moet wel een vrije keuze zijn. Je mag niemand verplichten om een voucher te aanvaarden, want dan verplicht je de consument eigenlijk om een risico te nemen en garant te staan voor de liquiditeit en levensvatbaarheid van de touroperators.” (Didier Reynders, Europees Commissaris van Consumentenbescherming)


Update 6 april 2020

Via een nieuw ministerieel besluit “overwegende het antwoord van de Europees Commissaris bevoegd voor consumentenbescherming op de mededeling die hem werd gedaan over de maatregelen die werden genomen m.b.t. de pakketreizen” werd bovenstaande regeling aangepast.

Het voorziet in een regeling waarbij de consument die de tegoedbon niet binnen één jaar na uitgifte besteedt, op zijn vraag wordt terugbetaald. De reisorganisator heeft vervolgens zes maanden de tijd om tot de terugbetaling over te gaan. De voucher blijft met andere woorden de regel, maar wie tot 18 maanden wil wachten kan conform de Europese regelgeving nog altijd zijn geld terugkrijgen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie