EconomieZelfstandig & Vennootschap

Mijn klant betaalt niet: op welke vergoeding heb ik recht?

Ondernemers worden wel eens geconfronteerd met klanten die hun factuur niet (tijdig) betalen. Dat levert problemen op, want zo kunnen ze natuurlijk ook hun eigen facturen niet betalen. En dan moeten ze ook nog eens kosten maken, want die aangetekende zendingen betalen zichzelf niet. Omdat een ondernemer in dergelijke gevallen schade ondervindt, mag hij bijkomende kosten aanrekenen.

Consument, ondernemer en wel of geen algemene voorwaarden?

Het is moeilijk om te zeggen welke kosten je mag aanrekenen. Er spelen namelijk verschillende zaken mee. Zo is er de vraag of de klant een consument is of een onderneming. Bij een B2C-transactie (Business-to-Consumer) gelden er heel strikte regels, terwijl deze bij een B2B-transactie (Business-to-Business) soepeler zijn. Daarnaast kunnen ook de algemene voorwaarden een rol spelen. Via de algemene voorwaarden kan er van bepaalde wetgeving worden afgeweken, hoewel niet alle afspraken geldig zijn. Zeker bij B2C-transacties zijn veel afspraken niet zomaar toegestaan.

Rol van de algemene voorwaarden

Bij ondernemers is het niet zo dat de tegenpartij de algemene voorwaarden expliciet moet hebben aanvaard. Het volstaat dat hij er kennis van heeft kunnen nemen en dat hij ze niet heeft geprotesteerd. Het volstaat dus dat de algemene voorwaarden gewoon op de achterkant van de offerte staan en dat ernaar wordt verwezen.

In deze algemene voorwaarden kan er een schadebeding zijn opgenomen. In dit schadebeding staat dan hoe hoog de schadevergoeding is. Houd er rekening mee dat de rechter een matigingsbevoegdheid heeft. Als de interesten onredelijk hoog zijn, mag hij ze matigen. Meestal matigt hij het interestenbeding tot de wettelijke intrest en de schadevergoeding tot 10% van de hoofdsom.

Wanneer de klant een consument is, is het belangrijk dat hij de algemene voorwaarden expliciet heeft aanvaard. Daarom is het aan te raden om de klant altijd de algemene voorwaarden te laten ondertekenen, zodat er achteraf geen discussie over hoeft te bestaan. Ook hier beschikt de rechter over de bevoegdheid om de algemene voorwaarden te matigen.

Geen algemene voorwaarden: toch een schadevergoeding

Wanneer er geen algemene voorwaarden zijn of deze niet zijn aanvaard, blijft het mogelijk om bijkomende kosten aan te rekenen. In dat geval moet er wel worden gekeken naar de wettelijke regels. Bij een consument bedraagt de wettelijke rentevoet op dit moment – het wijzigt jaarlijks – 1,5%. Bij ondernemingen gelden er andere regels. Daar speelt de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties een rol. Het gaat om een interest van 8%, een forfaitaire vergoeding van 40 euro (om de invorderingskosten te dekken) en een redelijke schadevergoeding voor de andere invorderingskosten die de grens van 40 euro overschrijden.

Laat het duidelijk zijn dat algemene voorwaarden een heel interessant instrument zijn om je in te dekken tegen de gevolgen van wanbetaling. De schadevergoedingen die je op deze manier kan claimen, liggen namelijk hoger dan wat de wet je toekent. Onthoud ook dat je in B2B-relaties sterker staat dan in B2C-relaties.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie