EconomieZelfstandig & Vennootschap

Een eigen nachtwinkel beginnen: dit moet je allemaal weten!

Vandaag de dag zijn nachtwinkel niet langer uit het Vlaamse straatbeeld weg te denken. Waar ze aan het begin van deze eeuw enkel in de grootsteden te vinden waren, duiken ze nu ook op in kleinere gemeentes en dorpjes. Veel heeft te maken met het beeld dat mensen hebben van nachtwinkels. Zo wisten nachtwinkels de laatste jaren steeds vaker hun ongure reputatie van zich af te schudden. Natuurlijk denken mensen nog steeds dat nachtwinkels wel af en toe iets in het zwart doen, maar de tijd dat nachtwinkels geassocieerd werden met ammoniak en aluminiumfolie ligt toch wel al even achter ons. Ook de steeds strenger wordende wetgeving en de verregaande controles dragen bij aan de beter wordende reputatie.

Een eigen avondwinkel starten is hierdoor misschien wel iets moeilijker geworden, maar anderzijds is het misschien wel hét ideale moment om een nacht winkel te openen. Wil ook jij een avondwinkel beginnen? Hieronder geven wij weer wat men moet weten voordat men overgaat tot een nachtwinkel oprichten. We hebben ook aandacht voor de specifieke regels die verbonden zijn aan een nachtwinkel starten in enkele grote Vlaamse steden.

Een nachtwinkel uitbaten als zelfstandige

In de eerste plaats zal je zelfstandig moeten worden. Waar nachtwinkeluitbaters vaak kiezen om hun nachtwinkel te openen als eenmanszaak, is dat echter geen goed idee. Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid biedt immers meer zekerheid met betrekking tot het afschermen van het privévermogen.

De inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen moet gebeuren onder de rubriek ‘verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen’.

Hiernaast moet gezocht worden naar een geschikt pand. Zo’n pand kan gekocht worden, maar vaak wordt ervoor gekozen om een pand te huren. In zo’n geval kies je voor een handelshuurovereenkomst. Zo’n overeenkomst biedt extra garanties en bovendien kan je de nachtwinkel ook naar eigen smaak inrichten.

Nachtwinkel beginnen: dit zijn de voorwaarden

In de wet openingsuren van 10 november 2006 zijn een aantal voorwaarden omschreven voor nachtwinkels. Indien we een nachtwinkel beginnen, moeten we die voorwaarden dan ook naleven.

In de eerste plaats mag een nachtwinkel geen andere activiteit uitoefenen dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen. Ook mag de netto verkoopoppervlakte niet groter zijn dan 150 m² en moet de nachtwinkel een duidelijke vermelding bevatten. Wanneer we een nachtwinkel uitbaten zullen we dus ook een bordje met “nachtwinkel” moeten ophangen.

Iedere gemeente heeft andere regels voor zij die een nachtwinkel uitbaten

De wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (10 november 2006) geeft de gemeenten de mogelijkheid om een eigen reglement op te stellen voor nachtwinkels. Zo kunnen zij bijvoorbeeld afwijkende openingsuren opleggen of de verplichting opleggen tot een vergunning. Om die reden zijn de praktische regels in bijna iedere gemeente anders. Vooraleer we een nachtwinkel oprichten zullen we dus bij de gemeente naar de toepasselijke regels moeten informeren.

Hieronder zijn de desbetreffende regels voor enkele Vlaamse gemeenten reeds weergegeven.

Nachtwinkel beginnen Gent

Besluiten we om een nachtwinkel te beginnen in Gent? Dan moet je over een vestigingsvergunning beschikken. De vestigingsvergunning is noodzakelijk voordat je de nachtwinkel kan beginnen in Gent. Hiervoor kan een schriftelijke aanvraag ingediend worden dat samen met de nodige bewijsstukken verzonden moet worden naar het college van burgemeester en schepenen of afgegeven kan worden aan het loket van het OOG te Gent (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent). Wil je meerdere nachtwinkels beginnen in Gent? Dan moet je voor iedere individuele nachtwinkel een aanvraag indienen.

Binnen de 75 dagen na het indienen van de aanvraag zal het college van burgemeester en schepenen een beslissing nemen over de ingediende aanvraag. Hierbij hanteert het college verschillende criteria om de aanvraag af te wijzen of goed te keuren:

  • Het college kent geen vergunning toe indien er zich reeds een nachtwinkel bevindt binnen een afstand van 500 meter (vogelvlucht);
  • Het college wint het advies in van de lokale politie, waarbij onderzocht wordt hoe de nachtwinkel al dan niet de openbare orde, de veiligheid en de rust kan verstoren.

Ook de Politieverordening betreffende de vestiging en de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie, legt een aantal beperkingen op. Vooraleer we een nachtwinkel beginnen in Gent, is het belangrijk om daarvan op de hoogte te zijn:

  • De nachtwinkel mag ten vroegste openen om 18 uur en ten laatste sluiten om 7 uur. Tijdens de Gentse Feesten moet de nachtwinkel echter al sluiten om 5 uur;
  • Buiten de openingsuren is het verboden om producten te verkopen. Consumenten die op het moment van het sluitingsuur nog aanwezig zijn, mogen nog bediening genieten, maar moeten ten laatste vijftien minuten na het sluitingsuur de winkel verlaten;
  • Je moet de openingsuren duidelijk en zichtbaar aan de toegangsdeur bevestigen.

Meer informatie omtrent het beginnen van een nachtwinkel in Gent, vind je op de website van Stad Gent.

Nachtwinkel beginnen Brugge

Ook zij die een nachtwinkel beginnen in Brugge moeten over een vestigingsvergunning beschikken. Bovendien moeten zij die een nachtwinkel beginnen in Brugge ook over een uitbatingsvergunning beschikken.

Voor de toekenning van de vestigingsvergunning hanteert men hier het criterium dat zich nog geen andere nachtwinkel mag bevinden op een straal van 1000 meter. Bovendien zal men ook nagaan of de opening van die nachtwinkel te Brugge de openbare orde, veiligheid en rust niet kan verstoren. Na het verkrijgen van de vestigingsvergunning en het voeren van een administratief onderzoek, kan het College van Burgemeester en Schepenen de noodzakelijke uitbatingsvergunning verlenen. Er is eveneens een uittreksel uit het strafregister nodig en een kopie van publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad.

Wie een nachtwinkel wil beginnen in Brugge, moet rekening houden met een vroeger opgelegd sluitingsuur. Hier mogen nachtwinkels net zoals in Gent de deuren openen om 18 uur, maar moeten ze wel al sluiten om 6 uur. In sommige gevallen kan wel een afwijking bekomen worden, zonder dat die afwijkingen meer dan vijftien dagen per jaar mogen bedragen.

Meer informatie omtrent het beginnen van een nachtwinkel in Brugge, vind je op de website van de stad Brugge.

Nachtwinkel beginnen Antwerpen

Ook wie ween nachtwinkel wil beginnen in Antwerpen moet over een stedelijke uitbatingsvergunning beschikken. Hiervoor moet in de eerste plaats een vestigingsvergunning verkregen zijn. Nadien zal men verschillende controles uitvoeren, gaande van een onderzoek op de moraliteit en een financieel onderzoek tot een stedenbouwkundig onderzoek en een brandveiligheidscontrole.

Vooral die laatste brandveiligheidscontrole is heel belangrijk. De regels en voorwaarden staan hierbij omschreven in de Antwerpse politiecodex. Zo is het bijvoorbeeld verboden om textiel als versiering te gebruiken (denk aan losse plafonddoeken). Informeer vooraf goed naar de voorwaarden: het zijn er heel wat.

Verkrijg je uiteindelijk een uitbatingsvergunning? Dan kan je nog niet meteen jouw nachtwinkel beginnen in Antwerpen maar moet je een eenmalige belasting betalen. Voor 2018 is die eenmalige belasting vastgelegd op 6.000 euro voor zij die voor het eerst een nachtwinkel beginnen in Antwerpen. Zij die reeds over een uitbatingsvergunning beschikken, hoeven slechts 1.500 euro te betalen.  Later komen we terug op het belastingreglement.

Meer informatie omtrent het beginnen van een nachtwinkel in Antwerpen, vind je op de website van Ondernemen in Antwerpen.

Nachtwinkel beginnen België

Hierboven deden we de regels uit de doeken voor drie grote Vlaamse steden. Toch zal ook zelfs de kleinste gemeente over eigen regels kunnen beschikken. Vooraleer je een nachtwinkel in België opstart, is het belangrijk om je goed te informeren naar de lokale regels en belastingen.

Belasting voor beginnen en uitbaten van een nachtwinkel

We haalden de hoge belasting voor het beginnen van een nachtwinkel in Antwerpen reeds aan. De wetgever geeft de gemeenten dan ook de mogelijkheid om een belastingreglement voor nachtwinkels op te stellen. Het kan hierbij gaan om een openingsbelasting van maximaal 6.000 euro en een jaarlijkse belasting van maximaal 1.500 euro. Informeer vooraf goed naar de fiscale bepalingen van iedere gemeente. Zo kom je zowel bij het opstarten van de nachtwinkel als nadien niet voor nare verrassingen te staan.

Weet waar je aan begint

Bovenstaand overzicht schept enkel een samenvatting van de verplichtingen die eigen zijn aan de nachtwinkel. Uiteraard moet je als beginnende nachtwinkeluitbater ook aan de klassieke verplichtingen voldoen die aan iedere onderneming verbonden zijn. Denk bijvoorbeeld aan boekhoudkundige verplichtingen, personeelszaken, regels omtrent het toekennen van loon aan een lid van het gezin, garantiebepalingen, contracten … Begin daarom nooit zomaar een nachtwinkel, maar laat je vooraf goed informeren.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie