De burgerLeven & Wonen

Nee, wandelaars mogen akkers nu niet zomaar betreden

Het nieuwe goederenrecht heeft vooral invloed op de verhoudingen tussen buren, maar ook voor wandelaars zijn er gevolgen. Deze wandelaars hebben sinds 1 september 2021 iets meer vrijheid en zullen eenvoudiger privépercelen kunnen betreden. Het zorgde voor enige beroering onder de landbouwers, maar in de praktijk hoeven zij niks te vrezen.

Onbebouwde percelen betreden, tenzij het verboden is

Het nieuwe artikel 3.67, § 3 BW maakt het mogelijk om een onbebouwd en onbewerkt onroerend goed dat niet is afgesloten te betreden, op voorwaarde dat de eigenaar niet heeft aangegeven dat dit verboden is. Ook mag de eigenaar er geen schade of hinder van ondervinden.

Wanneer een onbebouwd en onbewerkt onroerend goed niet is afgesloten, mag ieder er zich op begeven tenzij de eigenaar van dit perceel schade of hinder hiervan ondervindt of op duidelijke wijze kenbaar heeft gemaakt dat het verboden is voor derden om zonder zijn toestemming de grond te betreden.” (Artikel 3.67, § 3 BW)

Het gaat met andere woorden om een heel restrictieve uitzondering. De meeste percelen zijn namelijk afgesloten met een omheining. Ook een bord met “verboden toegang” volstaat al om aan te geven dat het verboden is om de grond te betreden. In beide gevallen mag de wandelaar het perceel niet betreden. Dit mag ook niet wanneer de wandelaar hinder of schade zou veroorzaken.

Enkel als het perceel onbewerkt is

Ten tweede moet de grond “onbewerkt” zijn. Hierdoor wordt automatisch iedere vorm van landbouwgrond, weilanden of akkers, uitgesloten. Het maakt daarbij niet uit of de grond een tijd niet bewerkt is geweest, bijvoorbeeld in het kader van teeltrotatie. Ook al zien landbouwgronden er leeg uit, toch worden ze als bewerkt bestempeld. Een stuk landbouwgrond dat leeg oogt, kan bijvoorbeeld ook pas gezaaid zijn. Of een stuk grasland kan door de boer worden onderhouden om erosie te voorkomen of kan kaderen in een beheerovereenkomst voor de bescherming van weidevogels. Ook in dit geval veroorzaakt men overigens schade door het te betreden, want men verjaagt de dieren.

Waarvoor deze bepaling dan wel kan worden gebruikt? Minister Van Quickenborne heeft het over een wandelpad dat door een braakliggend stuk privégrond wordt onderbroken. De wandelaar kan dan via het stuk privégrond de wandeling verderzetten. Eigenlijk is er dan ook niks aan de hand: het terrein wordt niet gebruikt, ligt er maar te liggen en de wandelaar mag bij het voorbijgaan geen schade veroorzaken. De minister waarschuwt er wel voor dat de eigenaar altijd een bordje kan ophangen en de toegang kan verbieden. Het is dus niet zo dat er een erg verregaande uitzondering op het eigendomsrecht werd ingevoerd.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie