EconomieInsolvabiliteit & schulden

Wat is het centraal register van economische knipperlichten?

Eerder dit jaar werd in ons land een centraal register van economische knipperlichten ingevoerd. Het centraal register van economische knipperlichten moet het mogelijk maken om ondernemingen in moeilijkheden veel sneller op te sporen, zodat er passende maatregelen kunnen worden getroffen.

De rol van de KOIM bij het opvolgen van de financiële situatie van ondernemingen

Het is de KOIM (Kamers voor Ondernemingen in Moeilijkheden) die belast is met het opsporen en opvolgen van ondernemingen in moeilijkheden. Centraal daarbij staan twee dingen: het vrijwaren van de rechten van de schuldeisers en het garanderen van de continuïteit van de onderneming. Niemand is gebaat bij faillissementen en dus volgt de KOIM deze ondernemingen op de voet. Het beschikt bovendien over verschillende instrumenten om ondernemingen aan te sturen tot het treffen van herstelmaatregelen. Wanneer de situatie niet te herstellen is, zal de KOIM het dossier naar het parket doorsturen. Dan volgt er een dagvaarding tot faillissement.

Knipperlichten gaan automatisch af

Vroeger had de KOIM een verzameling van gefragmenteerde gegevens op basis waarvan men ondernemingen in moeilijkheden diende op te sporen. Men diende zelf de puzzelstukjes te zoeken en bij elkaar te rapen. Dit bleek niet bepaald efficiënt te werken. Daarom heeft de wetgever het centraal register van economische knipperlichten ingevoerd. In dit register worden allerlei gegevens van ondernemingen bijgehouden. Op basis van deze gegevens gaan er automatisch knipperlichten branden als er een vermoeden is dat een onderneming in moeilijkheden verkeert. Dit moet ervoor zorgen dat een onderzoek sneller wordt opgestart en dat ondernemingen niet door de mazen van het net glippen.

Hiervoor baseert het centraal register van economische knipperlichten zich op gegevens die sowieso al beschikbaar zijn, zoals:

  • Het reeds een kwartaal niet meer betaald hebben van de socialezekerheidsbijdragen aan de RSZ of de RSVZ
  • Het niet meer betaald hebben van de bedrijfsvoorheffing of de btw
  • Het hebben gepleegd van feiten die de continuïteit in het gedrang kunnen brengen en die door een accountant of bedrijfsrevisor zijn vastgesteld
  • De onderwerping aan een kennisgeving van inbeslagname
  • De onderwerping aan een vonnis tot beëindiging van de handelshuur
  • Het veroordeeld zijn en de gevorderde hoofdsom niet hebben betwist
  • De financiële gezondheidsindicator die is berekend door de NBB
  • Het aantal werknemers van de onderneming
  • Het regelmatig verplaatsen van de zetel van de onderneming

Deze indicatoren worden gedurende vijf jaar in het register bewaard van het centraal register van economische knipperlichten. Enkel de rechters van de KOIM, de procureur des Konings, de rechter-verslaggevers en de griffie hebben toegang tot dit register. Er worden bovendien allerlei maatregelen getroffen om de veiligheid van de verwerkte persoonsgegevens te garanderen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie