FeaturedIn de pers

Nieuw AREI vanaf 1 juni 2020: wat wijzigt er?

Op 1 juni 2020 treedt er een nieuw AREI in werking voor bestaande en nieuwe elektrische installaties. Een betere leesbaarheid en de aanpassing aan de recente technologische en Europese evoluties, staat daarbij centraal. Voor bestaande elektrische installaties worden telkens afwijkende bepalingen voorzien.

Wat is het AREI?

Het AREI of het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties bestaat uit voorschriften waaraan elektrische installaties of elektrisch materieel dient te voldoen. Het AREI werd in 1981 bindend verklaard en omvat twee toepassingsgebieden, namelijk:

 • Sinds 1 oktober 1981: de elektrische huishoudelijke installaties en de elektrische installaties van inrichtingen die geen elektriciteitsdienst hebben
 • Sinds 1 oktober 1983: de onder- en bovengrondse elektrische lijnen van transport en verdeling op openbaar gebied en de elektrische installaties van inrichtingen die een elektriciteitsdienst hebben.

Een aantal installaties vallen met andere woorden niet onder het toepassingsgebied van het AREI. Het gaat bijvoorbeeld om de installaties voor luchtnavigatie, de installaties op schepen en de installaties voor teledistributie.

Het AREI legt in het bijzonder eisen op aan elektrische installaties, bijvoorbeeld wat de dikte en de kleur van elektrische leidingen, de beveiliging van het elektrisch verdeelbord of de aardingsweerstand betreft.

Waarom een herwerking van het AREI in 2020?

In een nieuw KB van 8 september 2019 (BS 28 oktober 2019) voert de wetgever een aantal wijzigingen door aan het AREI. De wijzigingen treden op 1 juni 2020 in werking en hebben tot doel:

 • Het AREI afstemmen op de recente evoluties inzake elektrische installaties;
 • Een betere leesbaarheid van het AREI bekomen, onder andere door een opdeling van het AREI in 3 thematische boeken;
 • Een afstemming van het AREI op Europese normen;
 • De integratie van verbeteringen die via werkgroepen werden aangebracht.

Over het nieuw AREI in 2020

Het nieuw AREI zal in 2020 uit drie thematische boeken bestaan:

 • Boek 1 AREI: Installaties op lage en zeer lage spanningen (DC ≤ 1.500 V en AC ≤ 1.000 V);
 • Boek 2 AREI: Installaties op hoogspanning (DC > 1.500 V en AC > 1.000 V);
 • Boek 3 AREI: Transmissie en distributie van elektrische energie.

Om de leesbaarheid te vergroten, zal elk boek van het AREI uit 9 delen bestaan, namelijk:

 • Deel 1: Algemene voorschriften;
 • Deel 2: Begrippen en definities;
 • Deel 3: Bepaling van de algemene kenmerken van elektrische installaties;
 • Deel 4: Beschermingsmaatregelen;
 • Deel 5: De keuze en het gebruik van materieel;
 • Deel 6: Controle van installaties;
 • Deel 7: Bepalingen voor bijzondere installaties en ruimten;
 • Deel 8: Bijzondere voorschriften voor bestaande elektrische installaties;
 • Deel 9: Algemene door personen na te leven voorschriften.

Ten slotte werden er ook een aantal inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de integratie van bestaande MB’s en herzieningen met betrekking tot brandvoorzorgsmaatregelen.

Het nieuw AREI treedt op 1 juni 2020 in werking voor zowel de nieuwe als de bestaande elektrische installaties. Ten opzichte van bestaande elektrische installaties kunnen wel afwijkende voorschriften gelden, zoals ze in elk boek in deel 8 zijn opgenomen. Ook individuele afwijkingen door de minister van Energie blijven mogelijk.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie