Werk & SociaalWerk en ontslag

Hoe zit het met de betaalde feestdagen in België?

Vandaag is het 1 november en vertoef je misschien wel rustig in de zetel of maak je van het moment gebruik om de mis of het kerkhof een bezoekje te brengen. 1 november is niet de enige feestdag waarop we dat recht hebben, want België telt tien betaalde feestdagen waarop werknemers in principe niet tewerkgesteld mogen worden.

De tien betaalde feestdagen in België

In België kennen we tien betaalde feestdagen. Op dergelijke feestdagen mogen werknemers in principe niet tewerkgesteld worden en hebben ze toch recht op loon.

Nieuwjaarsdag 1 januari
Paasmaandag De dag die volgt op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart;
Dag van de Arbeid 1 mei
Hemelvaartsdag Zesde donderdag na Pasen
Pinkstermaandag Zevende maandag na Pasen
Nationale feestdag 21 juli
Tenhemelopneming 15 augustus
Allerheiligen 1 november
Wapenstilstand 11 november
Kerstmis 25 december

Bijzondere gevallen

Wanneer de betaalde feestdag op een inactiviteitsdag valt (bv. op een zondag),  wordt de betaalde feestdag door een gewone activiteitsdag vervangen en gaat het ook dan om een betaalde verlofdag. In dit geval kan de vervangingsdag wel door de paritaire organen worden vastgesteld. Werken op een feestdag is toegestaan in alle gevallen waarin ook zondagarbeid is toegestaan. Dan heeft de werknemer wel recht op een betaalde vervangingsdag.

Geef een reactie