FeaturedIn de pers

Nieuw jaar, nieuwe regels: de 6 goede voornemens van de wetgever

In 2018 hadden we de snellere uitkeringen voor zieke zelfstandigen, de invoering van de flexi-jobs in de kleinhandel en de fietsvergoeding die werd ingevoerd voor gebruikers van speed pedelecs. Ook in 2019 treden een groot aantal nieuwe regels in werking. Sommige van die regels zullen het leven er niet goedkoper op maken, wees daar maar zeker van. Toch zijn er ook maatregelen die een betere, duurzamere of gezondere samenleving tot doel hebben. In onderstaand lijstje combineren we die maatregelen in zes goede voornemens van de wetgever in 2019.

# 1. We worden opnieuw een beetje milieuvriendelijker

In de eerste plaats worden een aantal producten uit de gft-bak gehaald. Zo zal je koffiepads en theezakjes in 2019 niet langer in de gft-bak mogen werpen. Onderzoek heeft immers aangetoond dat zij kunststoffen bevatten en eigenlijk niet thuishoren in de gft-bak. Gewoon bij het restafval gooien, is met andere woorden de boodschap. Anderzijds worden een aantal andere producten nu wel gewoon toegelaten in de gft-bak. Het gaat onder andere om eierschalen, vis-, vlees- en schaaldierresten (m.u.v. mossel- en oesterschelpen). Ideaal om de koelkast helemaal uit te kuisen en echt van start te gaan met die goede voornemens!

Vervolgens wordt de verkoop van synthetische herbiciden aan consumenten verboden. Zij worden uit de winkelrekken gehaald. Heb je de producten nog liggen? Dan mag je ze in 2019 wel nog in de tuin gebruiken. Vanaf 2020 is ook dat verboden.

Recent verscheen nog het idee van de Vlaamse overheid om overal een kilometerheffing in te voeren. In 2019 komt daar voor vrachtwagens alvast, waar het systeem al bestaat, 38 kilometer aan heffingen bij. Het gaat met name om de A11 van Brugge tot Knokke-Heist, de N36 van Roeselare tot de N35 in Zarren en de N722 van Hasselt tot Sint-Truiden. Wat dit voor de Belgische schatkist moet opbrengen, is momenteel nog niet duidelijk.

Hiernaast worden de meest vervuilende benzinevoertuigen, zijnde de voertuigen zonder euronorm of voorzien met euronorm 1, definitief verboden in Brussel. Voor dieselvoertuigen wordt de grens nu ook verlegd naar euronorm 2. De volgende jaren zullen de regels overigens nog een stuk strenger worden, maar dat lees je in het eerder artikel met betrekking tot het verbod op vervuilende voertuigen in Brussel.  Overigens zijn er nog een aantal andere maatregelen voorzien om het verkeer milieuvriendelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan de vrijstelling van verkeersbelasting op elektrische motorfietsen die de aankoop ervan moet stimuleren en de verplichte periodieke keuring voor oldtimers, die de overstap naar een nieuwe en milieuvriendelijkere wagen moet aanmoedigen.

Ook wonen zou een stuk duurzamer moeten worden. Op het energieprestatiecertificaat zal men bijvoorbeeld ook een energielabel aangeven. Dit zou potentiële kopers moeten aanmoedigen om energievriendelijke investeringen te doen en daarvoor het nodige budget te voorzien. Voor wie een warmtepompboiler installeert is er alvast goed nieuws: zij hebben recht op een premie van 400 euro.

# 2. En we zetten ons massaal in voor dierenwelzijn

Het nieuwe jaar is ook een ideaal moment om massaal in te zetten op dierenwelzijn. Op die manier kunnen we de nasmaak van de gecontesteerde foie gras toch een beetje wegspoelen.

In Wallonië en Brussel worden kermispony’s bijvoorbeeld definitief verboden. Over het Brussels verbod op ponyrijden op de kermis hebben we eerder al een en ander geschreven. In Vlaanderen blijven ze, zij het onder strikte reglementering, wel nog steeds toegestaan.

In Vlaanderen zet men dan weer in op een verbod op onverdoofd slachten. In het verleden had men immers een uitzondering voorzien voor het religieus slachten in erkende slachthuizen, maar die uitzondering wordt nu ingetrokken. Elektronarcose en post-cut stunning worden nu ook bij religieus slachten verplicht.

Lees ook: (On)verdoofd slachten: houdt het stand?

Een goeie vis moet drie keer zwemmen, zegt men wel eens aan de feesttafel. Om ervoor te zorgen dat vissen alle kans krijgen om zich te ontwikkelen, gaan op 1 januari ook de nieuwe visquota van kracht. Hierdoor zullen Belgische vissers minder kabeljauw en tong mogen vissen.

# 3. Bovendien willen we het verkeer veiliger maken

Over het verplicht terugkommoment voor Vlaamse bestuurders hebben we reeds een en ander geschreven. In 2019 moeten de eerste beginnende bestuurders dan ook aan dat terugkommoment deelnemen. Het doel is duidelijk: het aanscherpen van de rijvaardigheden en het aantal verkeersongevallen met jongeren terugdringen.

Lees ook: Verplicht terugkommoment rijbewijs B: dit zal het inhouden

Hiernaast legt men een verplichte periodieke keuring op voor oldtimers. Uiteraard draagt zo’n verplichte periodieke keuring voor oldtimers bij aan de verkeersveiligheid. Lees hier nog even de Vlaamse regels voor de keuring van oldtimers en de Brusselse regels met betrekking tot de periodieke keuring van oldtimers na.

# 4. En zelf gaan we gezonder leven

In 2019 zal de Vlaamse sociale bescherming uitbreiden met een zorgbudget voor wie veel zorg nodig heeft. Voor zonnebanken komen er dan weer strengere regels, waarbij vooral mensen met huidtype 1 bescherming moeten krijgen. Wie nog onder de zonnebank wil gaan, zal een doktersattest met het huidtype voor moeten leggen. Op die manier wordt huidkanker voorkomen. De leeftijd voor de verzending van de screening van dikkedarmkanker zal zich vanaf 2019 mikken op 51- tot 74-jarigen, terwijl dat momenteel enkel het geval is voor 53- tot 74-jarigen. Hierdoor zou men de ziekte nog vroegtijdiger op moeten kunnen sporen en behandelen.

In 2019 zullen werkgevers een loonpremie aan kunnen vragen voor werknemers met een arbeidshandicap ten gevolge van een ernstige ziekte. Wie bijvoorbeeld kanker heeft overwonnen, zal zo sneller opnieuw aan de slag kunnen gaan en de draad opnieuw op kunnen pikken.

Patiënten die kampen met hepatitis C zullen in 2019 ook al hun antivirale medicijnen terugbetaald zien, terwijl dit voorheen enkel het geval was voor zij die zich in een vergevorderd stadium van de ziekte bevonden. Ongeveer 1.000 extra patiënten zouden in 2019 van de terugbetaling kunnen genieten.

Tot slot doet de wetgever een en ander om de zorgsector een stuk efficiënter te organiseren. Zo zullen alle ziekenhuizen voor standaardingrepen hetzelfde bedrag van de overheid ontvangen en zal het nieuw financieringssysteem ziekenhuizen ‘dwingen’ om afspraken te maken over het aanbieden van gespecialiseerde zorg, wat de werkingskost van de ziekenhuizen ten goede moet komen. Op lokaal niveau zal de wetgever overigens de OCMW-raad in de gemeenteraad integreren, wat in een betere dienstverlening moet resulteren.

# 5. We gaan zelf extra besparen

De laatste jaren sloegen de vakbonden met verwensingen rond onze oren. De overheid zou te veel besparen op mensen. België zou België niet zijn indien we de vakbonden in 2019 niet zouden horen. En maar goed ook.

In 2019 zal de overheid echter ook zelf besparen op sommige structurele domeinen. Dit doet het vooral met hervormingen en het nastreven van een efficiëntere werking. De zeven nieuwe fusiegemeenten vormen daar een voorbeeld van, net zoals het feit dat expats van buiten de EU hun vergunningen met een enkel document zullen kunnen aanvragen. Door te snoeien in de documenten, moet het systeem duidelijker worden en de verwerking ervan sneller. Dat we eigenlijk bij de laatste Europese landen behoorden die dit nog niet deden, moeten we er eerlijkheidshalve wel even bij vermelden.

# 6. Om zo beter te zorgen voor de onderdanen van het land

Extra budget hoort terug te stromen naar de mensen, met de meest kwetsbaren voorop. Ook in 2019 is dit gelukkig het geval.

De moederschapsuitkeringen voor zelfstandige mama’s zullen vanaf 2019 maandelijks uitbetaald worden. Hierdoor zouden zij sneller hun centen zien, terwijl zelfstandige mama’s in 2018 soms maanden moesten wachten op hun moederschapsuitkering.

De algemene lonen gaan er overigens op vooruit ten gevolge van de taxshift. Dit staat los van de stijging met 2,16% in pc 200. De laatste fase van de taxshift zal een gemiddelde stijging van het nettoloon met 36 euro resulteren. Vooral de lagere lonen zullen hiervan profiteren.

Ook voor wie gepensioneerd is of op de rand van het pensioen staat, zijn er een aantal voordelen te noemen. Zo zullen zij die een loopbaan hebben van meer dan 45 jaar ook een hoger pensioen in ruil krijgen. Alle gewerkte jaren zullen immers gewoon meegenomen worden in de berekening van het pensioen. Dat pensioen zal men bovendien op dezelfde dag uitbetalen. Nu was het zo dat sommigen tot januari moesten wachten om hun pensioen van december te ontvangen.

Tot slot zet men ook sterk in op de jongsten onder ons. Zo zullen pleegzorgouders en adoptieouders recht hebben op extra verlof, zal het nieuwe Groeipakket kleine gezinnen bevoordelen (waardoor het beter aansluit bij de hedendaagse realiteit), zal men miljoenen extra investeren in het kleuter- en basisonderwijs en zullen ook kleuters tijdelijk onderwijs aan huis kunnen krijgen.

***

Bovenstaand artikel biedt een beperkt overzicht van alle maatregelen die in 2019 in werking zullen treden. Lang niet alle maatregelen zullen echter bij iedereen in even goede aarde vallen. Bovendien kennen sommige maatregelen beperkte voordelen voor één groep, terwijl ze anderzijds ook in nadelen voor een andere groep resulteren.

Op nieuwjaarsdag laten we de kritische pijnpunten echter nog even achterwege en hebben we dit overzicht geschreven als een goednieuwsshow met een vleugje naïviteit. Vanaf morgen primeert echter opnieuw de scherpste juridische pen.

Bij Rechtenkrant wensen we jou hoe dan ook een gelukkig nieuwjaar. Moge al jouw dromen in 2019 uitkomen. Ook wij doen dit jaar gewoon verder.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie