EconomieStrafZelfstandig & Vennootschap

Nieuwe antiwitwasregels voor domiciliëringsbedrijven

Domiciliëringsbedrijven zijn bedrijven die een zetel verschaffen aan andere ondernemingen en rechtspersonen. Zij kunnen dan op hun adres hun zetel vestigen. Vaak bieden domiciliëringsbedrijven daarnaast ook bedrijfs-, administratieve- of correspondentieadressen aan. En dat allemaal zonder dat er iemand van het bedrijf ook effectief op dat adres te vinden is. De antiwitwaswet legt die bedrijven nu strenge regels op die in een duidelijk reglement zijn gegoten.

Regels voor domiciliëringsbedrijven

Domiciliëringsbedrijven zijn een oplossing voor bijvoorbeeld een student-ondernemer die niet zomaar zijn zetel in zijn studentenkamer kan vestigen. Dergelijke postbusconstructies maken natuurlijk ook malafide toestanden mogelijk. Daarom moeten er preventieve maatregelen worden genomen die de financiering van terrorisme en het witwassen van geld moet tegengaan. Het gaat dan onder andere om:

  • Het identificeren en verifiëren van cliënten, lasthebbers en begunstigden
  • Het uitvoeren van een risicobeoordeling en het onderzoeken van de cliënt
  • Het aanwijzen van een antiwitwasverantwoordelijke
  • Het volgen van opleidingen
  • Enzovoort

Nieuw reglement voor domiciliëringsbedrijven

De wirwar aan verplichtingen zorgde al langer voor onduidelijkheid en daarom werd alles nu in een duidelijk reglement gegoten waaruit blijkt hoe de bedrijven aan deze verplichtingen moeten voldoen. Hierin staat bijvoorbeeld duidelijk wie ze moeten identificeren, welke gegevens daarvoor nodig zijn en hoe ze dat moeten doen.

Daarnaast bevat het ook zaken waarop men moet letten en die een duidelijk verhoogd risico inhouden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een onderneming waarbij de vennoten duidelijk stromannen zijn (bv. een dakloze vennoot die zichtbaar drugsverslaafd is), waarbij de bestuurders regelmatig wisselen en dergelijke meer. Deze zaken verhinderen het sluiten of het behouden van de overeenkomst niet, maar vergen natuurlijk wel een bestendige waakzaamheid. In sommige gevallen mag er echter geen overeenkomst worden aangegaan, bijvoorbeeld wanneer de cliënt aangeeft om grote sommen huurgelden in contanten te willen betalen.

In de praktijk kwam het reglement tot stand in samenspraak met de sector en had de sector ook al kennis kunnen nemen van het reglement. De publicatie en goedkeuring via een KB was echter wel formeel vereist.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie