Dossier coronavirusIn de persWerk & SociaalWerk en ontslag

Dit zijn de recentste regels voor de corona-consumptiecheque

Eerder hadden we het al over de fiscaal voordelige corona-consumptiecheque. Deze corona-consumptiecheque van maximaal 300 euro zou enkel op papier worden uitgebracht en mocht tot het einde van het jaar worden toegekend. Daarnaast kan de corona-consumptiecheque enkel worden gebruikt in de horecasector, de cultuursector en de sportsector. In een nieuwe wet wordt er nu gesleuteld aan deze regels. Hieronder de aanpassingen.

De corona-consumptiecheque is ook te gebruiken in kleinhandelszaken

Naast de cultuursector, de horecasector en de sportsector is de corona-consumptiecheque nu ook te gebruiken in de kleinhandelszaken die het zwaarst getroffen zijn door de coronamaatregelen. Dit zijn de kleinhandelszaken die verplicht langer dan één maand moesten sluiten. Opdat we zouden spreken van een kleinhandelszaak gelden volgende voorwaarden:

 • In de zaak worden goederen of diensten aan consumenten verkocht en dit in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument (dus geen e-commerce)
 • Het moet gaan om een micro-onderneming. Dat wil zeggen dat de kleinhandelszaak maximaal één van deze drie criteria mag overschrijden:
  • Gemiddeld jaarlijks personeelsbestand van maximaal 10 werknemers
  • Een balanstotaal van maximaal 350.000 euro
  • Een omzet van maximaal 700.000 euro

Dan toch een elektronische corona-consumptiecheque

Aanvankelijk kon de corona-consumptiecheque enkel op papier worden uitgebracht, voornamelijk omwille van praktische belemmeringen, maar deze zijn nu van de baan. Daarvoor moesten wel eerst de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen en het KB van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijd- of ecocheques in een elektronische vorm worden aangepast. Samengevat kunnen we zeggen dat uitgevers van elektronische maaltijdcheques of ecocheques nu automatisch erkend zijn voor de uitgifte van de elektronische corona-consumptiecheque.

Nu kan de corona-consumptiecheque dus ook elektronisch worden uitgebracht door een erkende uitgever, zoals dat ook al kan voor de maaltijdcheques en de ecocheques.  In de praktijk komen ze terecht op dezelfde elektronische betaalkaart.

Ten aanzien van de elektronische corona-consumptiecheque gelden dezelfde eisen als voor de papieren corona-consumptiecheque, met daarbovenop volgende voorwaarden:

 • Op de afrekening die bij elke definitieve betaling wordt overhandigd, moet het aantal elektronische corona-consumptiecheques en het brutobedrag daarvan worden vermeld
 • De werknemer moet vlot het saldo en de geldigheidsduur van zijn corona-consumptiecheques kunnen nagaan voor het gebruik ervan
 • De keuze voor de elektronische corona-consumptiecheque moet via een cao gebeuren of, als dat niet kan, via een individuele schriftelijke overeenkomst
 • Het gebruik van de elektronische corona-consumptiecheque is voor de werknemer kosteloos, behalve in het geval van verlies of diefstal (hier gelden maximumbedragen)

Geef een reactie