GevangenisstrafStraf

Nieuwe controle- en veiligheidsregels voor gevangenisbezoekers

Vanaf 1 december 2019 treden er nieuwe controle- en veiligheidsregels in werking voor alle gevangenisbezoekers. De nieuwe regels gelden voor alle personen die zich aanmelden om de gevangenis te betreden. Niet alleen de personen die een gedetineerde bezoeken maar ook het gevangenispersoneel is onderworpen aan de nieuwe controle- en veiligheidsregels, hoewel er ook een aantal uitzonderingen zijn. Bovendien kan de directeur bepaalde bezoekers individueel vrijstellen van (een aantal) controle- en veiligheidsregels. Hieronder zijn de krijtlijnen van de nieuwe controle- en veiligheidsregels voor gevangenisbezoekers weergegeven.

Lees ook: Einde van de jacht op de advocate haar beha

Identificatie van de bezoeker

De toegangsuren van de gevangenis worden beperkt tot de periode tussen 7 en 21 uur. Uiteraard is die beperking niet van toepassing op het gevangenispersoneel. Bij de aanmelding zal men de bezoeker in de eerste plaats identificeren. Hiervoor gebruikt men de e-ID of de badge van het gevangenispersoneel.

Van de bezoeker wordt vervolgens een digitale foto gemaakt en dit met ontbloot aangezicht. Bij latere bezoeken wordt de foto opnieuw gebruikt. Bij het gevangenispersoneel of politiemensen wordt er geen foto genomen.

In sommige gevallen moet bovendien nog een extra bewijs worden voorgelegd. Denk bijvoorbeeld aan het bewijs van verwantschap.

Lees ook: Aalmoezeniers krijgen eigen sociaal statuut

De controle van de bezoeker

Vervolgens wordt de bezoeker via een controleapparaat aan een inspectie onderworpen. Wanneer het controleapparaat een alarm geeft, wordt de bezoeker gevraagd om de voorwerpen die een alarm kunnen geven te verwijderen. Indien het apparaat vervolgens een alarm blijft geven, wordt er overgegaan tot een kledingonderzoek. Indien dit kledingonderzoek wordt geweigerd, wordt de toegang tot de gevangenis ontzegt. Zo een medisch attest aangeeft dat het gebruik van een controleapparaat wordt verboden, zal men enkel een kledingonderzoek uitvoeren.

Lees ook: Vanaf 2020 mogen gevangenen eigen kledij dragen

Controle van de bagage

Niet alleen de bezoeker wordt gecontroleerd maar ook diens bagage. Hierbij wordt via een controleapparaat nagegaan of de bagage verboden voorwerpen bevat. Wat al dan niet verboden is, hangt af van het huishoudelijk reglement, de hoedanigheid van de bezoeker en/of de personeelsinstructies. Op aanvraag van het personeel kan van de bezoeker worden verlangd dat de bagage wordt geopend opdat het personeel de voorwerpen van nabij kan bekijken. Indien de bezoeker met een wagen toegang krijgt tot de gevangenis volgt een gelijkaardige controle.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie