EconomieFiscaal

Nieuwe lijst Vlaamse gewestwegen met kilometerheffing

De eigenaars van bepaalde vrachtwagens moeten in België een kilometerheffing betalen voor het gebruik van de autosnelwegen en van bepaalde gewest- en gemeentewegen. Aan de hand van een On Board Unit wordt die kilometerheffing berekend. In Vlaanderen wordt de lijst van gewestwegen waarop de kilometerheffing van toepassing is, aangevuld.

Op wie van toepassing?

Het is de MTT (Maximaal Toegelaten Totaalgewicht) van de trekker dat een rol speelt bij de bepaling van het toepassingsgebied van de kilometerheffing. De grens ligt momenteel op 3,5 ton. Sinds 1 januari 2018 werden ook trekkers van categorie N1 met carrosseriecode BC hieraan toegevoegd. Voor hen geldt de grens van 3,5 ton niet.

Er is geen uitzondering voorzien voor takelwagens, trekkers van kermisattracties en voertuigen met een Z-plaat of rittenkaart. Onder bepaalde voorwaarden kan wel een vrijstelling bekomen worden indien het gaat om voertuigen voor defensie, brandweer en politie, civiele bescherming, medische doeleinden of in de land-, tuin- en bosbouwwerkzaamheden.

Meer informatie over de kilometerheffing kan je vinden via de website van de Vlaamse overheid.

Welke Vlaamse gewestwegen stonden al op de lijst?

Voor volgende Vlaamse gewestwegen was de regeling van de kilometerheffing ook vorig jaar al van toepassing:

N1 Brussel – Antwerpen – grens Nederland (Breda)
N2 Brussel – Hasselt- grens Nederland (Maastricht)
N3 Brussel – grens Wallonië (Luik)
N4 Brussel – grens Wallonië (Namen)
N5 Brussel – grens Wallonië (Charleroi)
N6 Brussel – grens Wallonië (Bergen)
N7 Halle – grens Wallonië (Doornik)
N8 Brussel – Ninove – Oudenaarde – Kortrijk – Ieper – Koksijde
N9 Brussel – Gent- Brugge- Oostende
N10 Mortsel – Diest
N20 Hasselt – grens Wallonië (Luik)
N31 (E403) Brugge – Zeebrugge*

* exclusief N31 Zeebrugge tot en met kruising N348

N49 (E34) Antwerpen – Zelzate – Maldegem – Knokke(-Heist)**

** exclusief N49 van Westkappelle tot aan de kruising met R4-West

N50 Brugge – Ingelmunster – Kortrijk – grens Wallonië (Bergen)
N60 Gent-Oudenaarde-Ronse-grens Wallonië (Leuze)
N70 Gent-Antwerpen
N80 Hasselt – grens Wallonië (Namen)
N186 Antwerpen (Jan de Voslei)

Welke Vlaamse gewestwegen komen er nu bij?

Volgende gewestwegen zullen nu, middels een wijziging aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit, de voorgaande lijst vervoegen:

N14 Kruising met R16 – Kruising met E34
N35 Deinze – Tielt
N42 Pittem (kruising N50) – kruising N330
N43 Kruising N8 – Kruising R4
N73 Heppen – Kinrooi (kruising met de N762)

Reden voor de toevoeging

Na de invoering van de heffing ruim een jaar terug volgde een eerste evaluatie. Deze evaluatie toonde aan dat het sluipverkeer op deze wegen was gestegen ten gevolge van de invoering van de kilometerheffing. Om dat sluipverkeer tegen te gaan werd de lijst dan ook aangevuld. Op die manier hoopt men het sluipverkeer opnieuw van deze wegen te houden.

Heeft het dan ook geen financiële redenen? Dat blijkt niet het geval te zijn. Er wordt een stijging van slechts 1% van de inkomsten voorzien. Er wordt verwacht dat het sluipverkeer opnieuw zal afnemen.

Geef een reactie