De burgerLeven & Wonen

Nieuwe regels voor naamswijziging: voornaam veranderen wordt eenvoudiger

Een (voor)naamswijziging stond lange tijd synoniem met een lange en ingewikkelde procedure. Daar komt vanaf 1 augustus 2018 verandering in. Vooral wat betreft de voornaamswijziging zal de procedure veel eenvoudiger verlopen. Toch ondergaat ook de procedure voor de wijziging van de achternaam enkele aanpassingen. Tot slot zullen de tarieven aangepast worden, hoewel er onder andere voor transgenders uitzonderingen worden voorzien.

Procedure en prijs voornaam laten veranderen

Vanaf 1 augustus 2018 zal je je voor de wijziging van de voornaam niet langer moeten richten tot de Minister van Justitie maar tot de ambtenaar van de burgerlijke stand. De indiening van de aanvraag dient hierbij te gebeuren in de gemeente waarin men is ingeschreven (of, bij een verblijf in het buitenland, laatst was ingeschreven).

De ambtenaar van de burgerlijke stand zal na de indiening van het verzoek de gerechtelijke antecedenten dienen te onderzoeken. Hierbij kan hij de voornaamsverandering enkel toestaan indien:

  • De nieuwe voornaam niet voor verwarring zorgt;
  • De nieuwe voornaam de verzoeker niet kan schaden;
  • De nieuwe voornaam anderen niet kan schaden.

Indien de ambtenaar van de burgerlijke stand zou twijfelen, dient hij advies te vragen aan de procureur des Konings.

Kostprijs van de voornaamsverandering

Het vroegere registratierecht van 490 euro komt te vervallen. Nu zal het de gemeente zijn die de retributie voor de voornaamsverandering zal bepalen. Bovendien wordt er een gunstregime ingevoegd voor transgenders. Voor hen mag de gemeentelijke retributie maximaal gelijk zijn aan 10% van het normale gemeentelijke tarief. Vreemdelingen die de Belgische nationaliteit hebben aangevraagd maar geen voornaam hebben, dienen dan weer geen gemeentelijke retributie te betalen.

Procedure en prijs achternaam laten veranderen

In dit geval blijft de Minister van Justitie onverkort bevoegd voor de naamsverandering. Toch vallen er ook hier enkele wijzigingen te noteren:

  • De verplichting tot voorafgaande betaling van het registratierecht, anders is het verzoek onontvankelijk;
  • Ook hier moeten de gerechtelijke antecedenten onderzocht worden;
  • Het verdwijnen van de verzetmogelijkheid: de naamsverandering is definitief vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad (vernietigingsverzoek bij Raad van State blijft mogelijk).

Kostprijs van de naamsverandering

De kostprijs van het registratierecht zal vanaf 1 augustus 2018 140 euro bedragen in plaats van 49 euro. Betaling dient hierbij te gebeuren bij het bevoegde kantoor of via My Minfin.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie