Milieu

Nieuwe Vlaamse subsidie voor wie een bos aanplant

De Vlaamse regering heeft al langer de ambitie om meer bosgrond te creëren. Op de website www.bosteller.be staat de progressie weergegeven. Op het moment van schrijven zijn er sinds 1 oktober 2019 zo al 442.822 nieuwe bomen geplant. Vlaanderen schakelt nu een versnelling hoger en wil met een nieuwe subsidie grondeigenaars aanmoedigen om hun grond te bebossen. Aan deze subsidie die maximaal € 2,50/m² bedraagt, zijn er natuurlijk wel wat voorwaarden verbonden.

Voorwaarden ten aanzien van de grond en de aanvrager

De eerste voorwaarde is dat het terrein bij aanvang natuurlijk nog geen bosterrein mag zijn en niet voor boscompensatie bestemd mag zijn. Ook mag het terrein niet liggen in een industriegebied, in een herbevestigd agrarisch gebied of in een gebied dat in een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) als agrarisch gebied is ingekleurd.

Daarnaast is het vereist dat het terrein een oppervlakte heeft van minstens 10 are. Wanneer het terrein echter in een agrarisch gebied ligt (m.u.v. de genoemde uitzonderingen) moet het dan weer gaan om minstens 25 are indien het terrein aansluit bij een bestaand bos of 50 are in het andere geval.

Een andere logische vereiste is dat de aanvrager ook effectief iets over de grond te zeggen heeft. Daarom moet hij er eigenaar van zijn of er minstens een zakelijk recht op hebben. Voor pachters geldt dan weer dat zij moeten kunnen bewijzen dat de eigenaar of de houder van de zakelijke rechten akkoord gaat met de bosbeplanting.

Focus op inheemse soorten

Een volgende vereiste is dat het bos wordt aangeplant met inheemse soorten. Wat ook toegestaan is, is een mengeling van inheemse soorten met populieren. In de praktijk gaat het om volgende inheemse soorten:

– Beuk
– Bosroos
– Eenstijlige meidoorn
– Es
– Europese vogelkers
– Fladderiep
– Gelderse roos
– Gewone esdoorn
– Grove den
– Haagbeuk
– Hazelaar
– Hondsroos
– Hulst
– Mispel
– Rode kornoelje
– Sleedoorn
– Spaanse aak
– Spork
– Wilde appel
– Wilde kardinaalsmuts
– Wilde liguster
– Wilde lijsterbes
– Wintereik
– Winterlinde
– Zoete kers
– Zomereik
– Zomerlinde
– Zwarte els
– Zwarte populier

Bosbehoudplicht van 25 jaar

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er een bos wordt aangeplant en dit binnen de kortste keren weer tegen de vlakte gaat. Daarom is er een bosbehoudplicht van 25 jaar voorzien. Gedurende deze periode moet het bos verplicht in stand worden gehouden. Het is wel toegestaan om het terrein te verkopen of te verhuren, maar dan gaat de bosbehoudplicht mee over. De notaris moet hier dan gewag van maken in de akte.

Subsidie van maximaal € 2,50/m²

De subsidie van de Vlaamse regering bedraagt in principe € 2,50/m², maar er zijn uitzonderingen. Zo bedraagt de subsidie bijvoorbeeld € 0,54/m² wanneer de beboste grond al met een subsidie van de overheid is verworven of € 1,96/m² bij natuurlijke verbossing.

De subsidie is aan te vragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit agentschap zal ook ter plekke controleren of de aangegane engagementen wel worden nagekomen. Indien dit niet het geval is, kan de subsidie nog worden teruggevorderd.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie