Dossier coronavirusIn de pers

Nog maar weinig boetes voor niet invullen van Passenger Locator Form

Wie van het buitenland naar België reist, ook vanuit een gebied in de Schengenzone, is verplicht om het elektronisch Passenger Locator Form in te vullen. Dat is ook het geval wanneer het gaat om een reis met de auto waarbij men minstens 48 uur in het buitenland verbleef en zelfs wanneer men reist vanaf een groene zone. Bij een inbreuk kan de politie een boete opleggen. Dat gebeurde in de praktijk nog niet vaak.

Boete bij het niet invullen van het Passenger Locator Form

Een inbreuk op bovenstaande verplichting wordt volgens het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken gesanctioneerd met de straffen die bepaald zijn in artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. Het gaat om een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en/of een geldboete van 26 tot 500 euro (excl. 70 opdecimes of te vermenigvuldigen met factor 8). In de praktijk werd al aangegeven dat er een minnelijke schikking van 250 euro zou volgen.

Controle en beboeting

Wie het formulier correct invult, ontvangt een bevestigingsmail met een QR-code. De wegpolitie, spoorwegpolitie en de luchtvaartpolitie voeren steekproefsgewijs controles uit. Ze controleren of de reiziger een QR-code kan voorleggen en kunnen hen zo nodig beboeten.

In de praktijk doen ze dat enkel wanneer reizigers expliciet toegeven dat ze het formulier niet hebben ingevuld. Als zij aangeven het wel ingevuld te hebben maar nog geen mail ontvangen te hebben, minder dan 48 uur in het buitenland te zijn verbleven, de mail verwijderd te hebben enzovoort, wordt er momenteel niet beboet. In totaal gaven 75 mensen het een en ander vrijwillig toe en werden er dan ook 75 boetes uitgeschreven.

Wanneer reizigers een beroep doen op een vervoerder, moet de vervoerder steeds controleren of de passagier het formulier heeft ingevuld. Dit moet voor het boarden gebeuren. Als de passagier het formulier niet kan voorleggen, moet de vervoerder de passagier weigeren. De passagier blijft dan in het buitenland achter en loopt er natuurlijk ook niet tegen een boete aan.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie