FeaturedIn de pers

Vanaf 1 oktober verplichte vorming van reddingstrook bij file

In België zijn bestuurders reeds verplicht om hulpdiensten bij een file door te laten. In de Wegcode stonden echter geen duidelijke regels over hoe ze dat moeten doen. Dat zorgt vaak voor chaotische situaties waarbij iedereen maar wat doet. De wetgever liet zich inspireren door oplossingen die in andere Europese landen als Duitsland en Hongarije goed blijken te werken. Daarom wordt ook in België de vorming van een reddingstrook vanaf 1 oktober verplicht.

Hoe werkt de reddingstrook?

De reddingstrook is verplicht te vormen van zodra er filevorming is op een openbare weg met een rijbaan van twee of meer rijstroken. De bestuurders moeten dus niet wachten tot er een voertuig van de hulpdiensten verschijnt, maar zijn verplicht om standaard de reddingstrook te vormen. Hoe ze dat moeten doen, verschilt per situatie.

Wanneer de openbare weg een rijbaan is met twee rijstroken, moeten de linkse bestuurders uiterst links uitwijken en moeten de rechtse bestuurders uiterst rechts uitwijken. Tussen hen ontstaat dan de reddingstrook.

Wanneer de openbare weg een rijbaan is met meer dan twee rijstroken, wijken de linkse bestuurders uiterst links uit en wijken alle andere bestuurders uiterst rechts uit.

Wat een file is en vanaf wanneer de reddingstrook moet worden gevormd, maakt de wettekst niet duidelijk. Onder andere Jef Van den Bergh (CD&V) pleitte voor een duidelijke definitie, maar dat heeft de uiteindelijke wettekst niet gehaald.

Gebruik van de reddingstrook

Prioritaire voertuigen mogen de reddingstrook gebruiken wanneer de aard van hun opdracht dat rechtvaardigt. Ze zijn echter niet verplicht om dat te doen. Het is hen bijvoorbeeld nog steeds toegestaan om de pechstrook te gebruiken als dat naar hun oordeel een betere optie is.

De nieuwe wet spreekt van “bestuurders” en lijkt dan ook uit te schijnen dat de regels eveneens gelden voor bestuurders van motoren die nu ook mee rijtje zouden moeten schuiven. De situatie wijzigt echter niet voor bestuurders van motoren. Dat blijkt ook uit de parlementaire voorbereiding:

Voor motorrijders verandert er niets; zij kunnen nog steeds tussen de voertuigen doorrijden als er plaats is, of de reddingstrook gebruiken.”

Ze mogen conform de wet-Schouppe dus de reddingstrook gebruiken om de file voorbij te steken, maar moeten wel plaats ruimen wanneer er een prioritair voertuig aankomt. Daarbij moeten ze zoals vanouds een aantal regels respecteren:

  • Ze mogen met maximaal 50 km/u de file voorbijrijden
  • Het verschil in snelheid met de auto’s die ze voorbijrijden mag maximaal 20 km/u bedragen

Geef een reactie