Werk en ontslag

Nu ook flexi-jobs buiten de horecasector

De horecasector reageerde enthousiast op het systeem van de flexi-jobs. Een laag loon en vrijstelling van belastingen: het gaf de horecasector opnieuw de ademruimte waar het al langer naar snakte. Het succes van de flexijobs zorgde dan ook voor een uitbreiding van het systeem sinds 1 januari 2018. Onder andere online platform NowJobs sprong reeds op de kar en zette de uitbreiding om in de praktijk. Ook wij zetten nog eens een en ander op een rijtje.

Flexi-Jobs: voor wie?

Dankzij het systeem van de flexi-jobs kan men extra klussen voor een flexiloon (het wettelijk minimum). Hieraan zijn wel strikte voorwaarden gekoppeld. Zo moet de flex-werker reeds een andere hoofdactiviteit hebben die bovendien minimaal 4/5de van een voltijdse tewerkstelling moet bedragen. Hierbij wordt er gekeken naar het derde kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de tewerkstelling plaatsvindt.

De voordelen zijn niet min. Het loon wordt vrijgesteld van belastingen en er zijn geen gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd. Wel is er een bijzondere bijdrage van 25% van toepassing. Het resultaat: de totale kost voor de werkgever is minder terwijl de werknemer netto meer overhoudt.

Nieuw: nu ook voor gepensioneerden

Nu wordt het systeem van de flexi-jobs ook toegankelijk voor gepensioneerden. Op die manier kunnen ook gepensioneerden een hoger netto-inkomen verwerven. De verworven inkomsten worden voor hen wel in rekening gebracht voor de bepaling van de toegelaten cumulatie.

Uiteraard is er voor de gepensioneerde geen verplichting van tewerkstelling. Wel moet men in het tweede kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van tewerkstelling gepensioneerd zijn.

Nieuw: nu ook voor andere sectoren dan horeca

De wetgever heeft het systeem bovendien ook uitgebreid naar andere sectoren dan de horeca. Het doel hiervan is om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar flexibele arbeidskrachten op bepaalde piekmomenten. Het gaat om de sectoren van de voedingsnijverheid, de detailhandel, schoonheidszorg  en kappers.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie