De burgerLeven & Wonen

Ook na de uitvoering van de doodstraf moet de verzekeraar uitbetalen

In het vroegere artikel 164, § 2, 1° van de Verzekeringswet stond er dat de verzekeraar de dood van een verzekerde niet dekt wanneer de dood het gevolg is van de doodstraf. Het artikel stond wel een afwijking toe, maar dan moest dat expliciet in de polis staan. In de praktijk was dat natuurlijk niet het geval. De wetgever maakt nu komaf met deze bepaling.

Doodstraf al langer afgeschaft in België

België verzet zich al langer tegen de doodstraf en is lid van de ICDP (Internationale Commissie tegen de Doodstraf). De laatste keer dat de doodstraf in België werd uitgevoerd was op 8 augustus 1950. Deze twijfelachtige eer ging naar Philipp Johann Adolf Schmitt, de commandant van het Fort van Breendonk en van het Judensammellager in Mechelen. Tot 30 juni 1962 werden er door de Belgen wel nog executies uitgevoerd in Congo.

Hoewel de doodstraf al even niet meer werd uitgevoerd, bleef het wel nog enige tijd in het Strafwetboek staan. Met de wet van 10 juni 1996 werd de doodstraf, in België was het er een door onthoofding of het vuurpeloton, uit het strafwetboek gehaald. De Grondwettelijke afschaffing gebeurde in 2005. Maar tot voor kort was de bepaling in de Verzekeringswet wel nog blijven staan.

Verzekeraar moet uitbetalen bij doodstraf

Ondanks het feit dat de doodstraf niet langer werd uitgevoerd in België, kon de bepaling wel degelijk nog steeds gevolgen hebben voor wie in het buitenland werd veroordeeld tot de doodstraf. De vroegere redenering was dat een verzekerde schuld trof aan zijn dood ten gevolge van de doodstraf en dat de verzekeraar in zo’n geval geen dekking diende te verlenen. Met de wijziging van de Verzekeringswet wordt indirect aangegeven dat dit niet het geval is.

Het is onethisch en compleet achterhaald dat een verzekeraar voordeel kan halen uit de effectieve uitvoering van de doodstraf – ook al vindt die in een ander land plaats. Dit moet uit onze wetgeving verdwijnen. Daarom schaffen we die clausule af.” (Kathleen Verhelst, Open Vld)

Niet alleen heeft de wetgever het vroegere artikel 164, § 2, 1° daarom geschrapt, maar bovendien heeft het in een derde paragraaf expliciet aangegeven dat de verzekeraar de dood van de verzekerde ook moet dekken als deze het gevolg is van de doodstraf.

Geef een reactie