Straf

Ook strengere straffen voor daders vluchtmisdrijf

De Verzamelwet Verkeersveiligheid introduceerde al heel wat wijzigingen. Onder andere het rijden onder invloed, het kwaadwillig belemmeren van het verkeer en het rijden zonder rijbewijs, worden strenger aangepakt. Ook moet je nu verplicht aangeven wie met de wagen reed wanneer deze geflitst werd. De wetgever voorziet nu ook strengere straffen voor daders van een vluchtmisdrijf.

Wetgever maakt een onderscheid

Vroeger werd er alleen nagegaan of er bij het ongeval sprake was van louter stoffelijke schade en of er al dan niet ook lichamelijke schade was. Hierdoor vielen vluchtmisdrijven met een eenvoudig lichamelijk letsel (bv. beenbreuk) in dezelfde categorie als ongevallen met een dodelijke afloop. De wetgever vond dat dat weinig genuanceerd en maakte nu een onderscheid op basis van drie categorieën:

  • Vluchtmisdrijf bij een ongeval met louter stoffelijke schade;
  • Vluchtmisdrijf bij een ongeval met een louter lichamelijk letsel;
  • Vluchtmisdrijf bij een ongeval met dodelijke afloop.

Verder stelt de wetgever vast dat vluchtmisdrijf vaker voorkomt bij zij die al eerder een vluchtmisdrijf pleegden. Daarom voorziet de wetgever nu ook strengere straffen voor zogenaamde recidivisten.

Straf vluchtmisdrijf met louter stoffelijke schade

Wie vluchtmisdrijf pleegt bij een ongeval met louter stoffelijke schade, riskeert vanaf nu een gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en/of een geldboete van 200 tot 2.000 euro. Het gaat zowel om bestuurders van een voertuig als van een dier en dit bij een ongeval op een openbare plaats. Voorwaarde is wel de intentie: de bestuurder moet weten dat hij betrokken is bij het ongeval en toch de vlucht hebben genomen zonder de dienstige vaststellingen te doen, zelfs wanneer het ongeval niet aan de bestuurder te wijten is.

Recidivisten in deze categorie riskeren en gevangenisstraf van één maand tot vier jaar en/of een geldboete van 400 tot 5.000 euro.

Straf vluchtmisdrijf met een louter lichamelijk letsel

In het geval van een vluchtmisdrijf met een louter lichamelijk letsel voorziet de wetgever in strengere straffen. Het gaat om een gevangenisstraf van vijftien dagen tot drie jaar en/of een geldboete van 400 tot 5.000 euro en het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig van minimaal drie maanden (tot zelfs levenslang).

Recidivisten in deze categorie riskeren een gevangenisstraf van één maand tot acht jaar en/of een geldboete van 800 tot 10.000 euro.

Straf vluchtmisdrijf bij dodelijk ongeval

De wetgever is, terecht, duidelijk strenger voor daders van een vluchtmisdrijf met een dodelijk ongeval. Hier riskeert de vluchter een gevangenisstraf van vijftien dagen tot vier jaar en/of een geldboete van 400 tot 5.000 euro en het verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig van minimaal drie maanden (tot zelfs levenslang).

Recidivisten in deze categorie riskeren een gevangenisstraf van één maand tot acht jaar en/of een geldboete van 800 tot 10.000 euro.

Straf vluchtmisdrijf bij recidivisten

De wetgever voorziet met andere woorden duidelijk in strengere straffen voor recidivisten. Voorwaarde is wel dat het nieuwe vluchtmisdrijf plaatsvindt binnen drie jaar na de eerdere uitspraak.

Deze nieuwe regels zijn van toepassing vanaf 15 februari 2018 (met terugwerkende kracht).


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Geef een reactie