ContractenEconomieZelfstandig & Vennootschap

Huurder-frituuruitbater? Goed nieuws voor de mobiele frituur

De mobiele frituur: het lijkt het Belgisch landschap vorm te geven. Vaak is zo’n frituur te vinden op een stuk gehuurde grond. Juridisch gezien is het vaak een moeilijke kwestie: is de handelshuur wel van toepassing op de mobiele frituur of vallen we toch terug op het gemene recht? De gevolgen van die kwalificatie zijn niet min, aangezien heel wat dwingende bepalingen verbonden zijn aan het handelshuurrecht. Wij maken een stand van zaken.

Is er sprake van handelshuur?

Het is de wet die de voorwaarden voor het toepassingsgebied van de handelshuurwet vastlegt. Zo is er sprake van handelshuur indien voldaan is aan volgende voorwaarde:

  • Er is een huurovereenkomst;
  • Met betrekking tot een onroerend goed of een deel ervan;
  • Dat wordt gebruikt voor het uitoefenen van een kleinhandel met rechtstreeks contact met het publiek;
  • Waarbij dit ook de hoofdzakelijke bestemming is.

Het voornaamste probleem dat zich stelt bij de mobiele frituur, is het onbebouwd karakter van de verhuurde grond. In eerder geding besliste de Rechtbank echter dat ook onbebouwde goederen in aanmerking komen voor handelshuur. Concreet: de uitbater van de frituur kan beroep doen op de bijkomende bescherming zoals voorzien in de Handelshuurwet.

Gevolgen voor de huurovereenkomst

Indien in de huurovereenkomst een huurperiode van minder dan negen jaar werd overeengekomen, heeft de huurder toch recht op een eerste huurperiode van negen jaar. Na het aflopen van die eerste termijn heeft de huurder-frituuruitbater bovendien ook het recht op drie bijkomstige huurhernieuwingen van negen jaar.

Bleef de huurder-frituuruitbater echter op het onroerend goed na verloop van die periode van negen jaar, zonder een huurhernieuwing aan te vragen en zonder dat de verhuurder de huur beëindigde (zelfs zonder te weten dat het eigenlijk om een handelshuurovereenkomst ging), dan brengt dat diverse gevolgen met zich mee:

  • De verhuurder kan de handelshuur stopzetten door de huurder-frituuruitbater een opzegperiode van achttien maanden toe te kennen;
  • De huurder-frituuruitbater kan tijdens de eerste drie maanden van die huurperiode alsnog een huurhernieuwing aanvragen.

Conclusie

Indien de huurder-frituuruitbater een contract afgesloten heeft onder het gemeen huurrecht, kan hij zich nog steeds beroepen op de dwingende bepalingen van de handelshuurwet. Indien de zaak beter draait dan verwacht, kan hij vaak ook langer op dezelfde locatie verblijven. Met een minimale huurperiode van negen jaar en drie mogelijke huurhernieuwingen, zit de huurder-frituuruitbater alvast veilig.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie