EconomieIn de persWerk & SociaalWerk en ontslagZelfstandig & Vennootschap

Operatie propere handen: registratieplicht van toepassing

Bij operatie propere handen kwamen tal van wanpraktijken in de voetbalwereld aan het licht. Daarom werden maatregelen getroffen om fraude door sportmakelaars te voorkomen. In het Vlaams Gewest werd bijvoorbeeld een voorafgaande registratieplicht ingevoerd. Deze is sinds kort van toepassing.

Operatie propere handen

Operatie Propere Handen of Operatie Zero was een grootschalig onderzoek dat werd uitgevoerd door het federaal parket naar aanleiding van omkopingpraktijken, matchfixing en witwaspraktijken in het Belgisch voetbal. Hierbij werden huiszoekingen in het binnen- en het buitenland uitgevoerd en werden scheidsrechters, voetbalmakelaars, journalisten en andere actoren uit de voetbalwereld opgepakt. Het was de grootste schokgolf in de Belgische voetbalwereld sinds de Zaak-Ye.

Registratieplicht sportmakelaars Vlaams Gewest

Naar aanleiding van Operatie Propere Handen heeft het Vlaams Gewest een registratieplicht ingevoerd voor alle sportmakelaars. Zij moeten zich registreren bij het Departement Werk en Sociale Economie. De registratieplicht heeft een tweeledig doel:

  • Inzicht krijgen in de sportmakelaars die in Vlaanderen actief zijn;
  • Het controleren van het werk van sportmakelaars eenvoudiger maken.

Volgende gegevens worden geregistreerd:

  • Naam en voornaam van de sportmakelaar of de naam van de firma;
  • Het adres van de maatschappelijke zetel;
  • Het adres van de vestigingen in het Vlaams Gewest;
  • De rechtsvorm;
  • De oprichtingsdatum van het bureau;
  • De sporttaken waarin het arbeidsbemiddelingsdiensten verricht.

Maatregelen tegen fraude door sportmakelaars

De registratieplicht voor sportmakelaars is niet de enige maatregel die fraude moet zien te voorkomen. Sinds 11 juni 2019 gelden ook volgende regels voor sportmakelaars:

1° De kredietwaardigheid van de makelaar moet vaststaan en er moet een wildgroei van makelaars worden vermeden. Daarom moet de makelaar een waarborg neerleggen bij de Deposito- en Consignatiekas (€25.000,-). Uiterlijk dertig dagen na de registratie moet het stortingsbewijs worden overgemaakt. De waarborg blijft gedurende de volledige registratieduur geblokkeerd.

2° Sportmakelaars mogen niet samenwerken met niet-geregistreerde sportmakelaars.

3° Sportmakelaars mogen pas diensten verrichten voor jongeren vanaf 15 jaar. Dat is immers ook de leeftijd waarop jonge voetballers hun eerste profcontract mogen ondertekenen.

4° Sportmakelaars moeten steeds hun registratienummer vermelden bij externe communicatie. Het gaat om overeenkomsten, offertes, facturen, briefwisseling, mailverkeer, gepubliceerde geschreven advertenties, visuele media en websites.

5° Sportmakelaars mogen geen achterstallige belastingen verschuldigd zijn;

6° Sportmakelaars mogen geen achterstallige socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.

 

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie