Internationaal

Opnieuw uitstel voor Nederlandse Wet kansspelen op afstand

Hoewel er best wel wat online casino’s in Nederland actief zijn, zijn online kansspelen in Nederland wettelijk gezien nog steeds verboden. Er heerst er al jaren een gedoogbeleid, maar dat maakt het controleren van het aanbod er alleen maar moeilijker op. Met de nieuwe Wet kansspelen op afstand opent Nederland, als een van de laatste landen in Europa, onder strikte voorwaarden de markt voor andere aanbieders. Nu is de Wet kansspelen op afstand uitgesteld.

Monopolie van Holland Casino

Het huidig wettelijk kader, dat nog dateert van het jaar 1964, voorziet namelijk dat de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit maar aan één casino een vergunning kan verlenen. Bij beschikking van 17 december 1975 werd de vergunning verleend aan Holland Casino, een staatsdeelneming met veertien vestigingen in Nederland. Men wil de markt al langer liberaliseren en al in het Regeerakkoord 2012 was er voorzien dat Nederland het bedrijf zou verkopen, maar uiteindelijk werd daar alsnog van afgezien.

De raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, kan aan één rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid voor een door hem te bepalen duur vergunning verlenen tot het organiseren van speelcasino’s.” (Artikel 27h, lid 1 Wet op de kansspelen)

Legalisering van de online gokmarkt

Met de Wet kansspelen op afstand zal de markt alvast open worden gesteld voor andere aanbieders. Zij zullen ook een vergunning kunnen krijgen om online kansspelen aan te bieden. De liberalisering van de markt is echter niet het enige doel, want in de praktijk zijn er al jaren online aanbieders in Nederland. Officieel is het hen verboden, maar er heerst nu eenmaal al lang een gedoogbeleid.

Dit illegaal aanbod valt maar moeilijk te reguleren en dat houdt risico’s in voor spelers. Door het aanbod te legaliseren en daar strikte voorwaarden aan te koppelen, kan men de speler beter beschermen. De politiek hoopt dat op korte termijn 80% van de spelers bij legale aanbieders zullen spelen.

In de praktijk voorziet de wet in een vergunningstelsel voor online kansspelen. Aanbieders kunnen met andere woorden een vergunning aanvragen en als de aanbieder aan de strikte voorwaarden voldoet, zal de Kansspelautoriteit de vergunning toekennen.

Strikte voorwaarden voor online casino’s

In de eerste plaats voorziet de Wet kansspelen op afstand in extra reclame-eisen. Online casino’s zullen bijvoorbeeld moeten zorgen voor evenwichtige en zorgvuldige reclame. Daardoor zal het hen verboden worden om tussen 07.00 uur en 21.00 uur op de radio of tv te adverteren en mogen ze niet focussen op jongeren of kwetsbare personen. Ook intern gelden er verregaande verplichtingen. Zo zijn alle leidinggevenden verplicht om een basiscursus verslavingspreventie te volgen. De lijst met voorwaarden is heel lang en heeft natuurlijk de bescherming van de speler tot doel.

Daarnaast voorziet de Wet kansspelen op afstand in nog een aantal andere maatregelen die opnieuw de bescherming van de speler tot doel hebben. Zo wordt er een speciaal register opgericht, het Cruks (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen), en zullen aanbieders verplicht worden om voorafgaand aan een risicovol kansspel te controleren of de speler in dit register staat. Zo nodig moet de speler worden geweigerd. Ook krijgt de Kansspelautoriteit meer bevoegdheden om zowel de markt als de spelers te beschermen tegen illegale zaken. Het zal bijvoorbeeld mystery spelers mogen inzetten en openbare waarschuwingen mogen uitdelen.

Inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand

Het wetsvoorstel werd op 19 februari 2019 in de Nederlandse Eerste Kamer aangenomen. Aanvankelijk wilde men het tegen 1 januari 2021 operationeel hebben, maar in het jaarverslag van de Kansspelautoriteit stond er dat ze niet zeker waren of die deadline wel zou worden gehaald. Vervolgens werd de planning aangepast naar 1 maart 2021, wat al snel 1 april en nog later 1 september werd. Intussen deelde demissionair minister– vergelijkbaar met een Belgische minister in lopende zaken – Sander Dekker aan de Tweede Kamer mee dat de inwerkingtreding opnieuw met een maand is uitgesteld tot 1 oktober 2021. De zorgvuldige implementatie neemt duidelijk meer tijd in beslag dan men aanvankelijk had verwacht.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie