Werk & SociaalWerk en ontslag

Pleegouderverlof gelijkgesteld met gepresteerde dagen voor berekening vakantiegeld

Sinds 1 januari 2019 hebben pleegouders recht op het pleegouderverlof. Nu het vakantiedienstjaar 2019 achter de rug is, komt de wetgever met een KB om de gevolgen voor de berekening van het vakantiegeld te bepalen. De wetgever stelt de dagen pleegouderverlof daarbij gelijk met effectief gepresteerde dagen, althans wat de berekening van het vakantiegeld betreft.

Wat is het pleegouderverlof?

Het pleegouderverlof is op 1 januari 2019 ingevoerd. Het is het recht op verlof door pleegouders die een minderjarig kind voor langdurige pleegzorg (min. 6 maanden) in hun gezin opnemen. Zij hebben daarbij recht op:

  • Zes weken pleegouderverlof per pleegouder;
  • Verlenging met één week indien één pleegouder de pleegzorg alleen verricht;
  • Verdubbeling van de duur van het pleegouderverlof indien het kind getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van min. 66%;
  • Elke twee jaar een week extra pleegouderverlof voor beide pleegouders samen, te beginnen vanaf 2019 en te eindigen in 2027.

Pleegouders zijn niet verplicht om het maximum aantal weken op te nemen. Ze zijn wel verplicht om het steeds minimaal in een veelvoud van één week op te nemen. De eerste drie dagen van het pleegouderverlof worden betaald door de werkgever, het resterend deel door het ziekenfonds (82% van het begrensde gederfde loon).

Gelijkstelling met gewerkte arbeidsdagen

Met een nieuw KB geeft de wetgever nu aan wat de gevolgen zijn voor de berekening van het vakantiegeld. De wetgever stelt de opgenomen dagen pleegouderverlof gelijk met de gewerkte dagen. Voor de berekening van het enkelvoudig en dubbel vakantiegeld tellen deze verlofdagen dus gewoon mee. De voorwaarde is wel dat de werkgever of het ziekenfonds de inactiviteitsperiode bevestigt. De werkgever is ambtshalve verplicht om een attest van pleegouderverlof aan het vakantiefonds te bezorgen.

Het nieuwe KB is op 1 januari 2020 in werking getreden en zal dus voor het eerst van toepassing zijn op het vakantiejaar 2020 (vakantiedienstjaar 2019).


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie