BoeteGevangenisstrafStraf

Verbod verkoop tabak minderjarigen ook bij automaten

Sinds 1 november 2019 is het in België verboden om tabak te verkopen aan minderjarigen. Men had toen al aangegeven dat dit niet enkel gold bij verkoop in de winkel, maar ook bij de verkoop in automaten. De regelgever moest hiervoor echter nog aanpassingen doen aan het KB van 3 februari 2005 inzake het verbod op verkoop van tabaksproducten aan personen onder de zestien jaar door middel van automatische distributieapparaten. Dat gebeurde nu.

Strenge eisen voor distributieapparaten

De verkoop van sigaretten via automatische distributieapparaten is enkel toegestaan wanneer het apparaat aan een aantal eisen voldoet. In de eerste plaats moet het apparaat vergrendeld zijn. De ontgrendeling mag daarbij enkel gebeuren door personen die ouder zijn dan achttien jaar en dit ook enkel voor personen die ouder zijn dan achttien jaar. Eventueel moet de uitbater naar een legitimatiebewijs vragen. Ten slotte mag het automatisch distributieapparaat enkel worden geplaatst in ruimten waar tabaksproducten ook op de traditionele manier in de handel worden gebracht. In het straatbeeld zien we ze dus niet verschijnen.

Verantwoordelijkheid voor uitbater

Het is de persoon die verantwoordelijk is voor de plaats waar het distributieapparaat zich bevindt, die ook verantwoordelijk is voor de ontgrendeling of het geven van de middelen om het apparaat te ontgrendelen. Bevindt het distributieapparaat zich op café, dan is het ook de cafébaas die de eindverantwoordelijkheid draagt. Hij kan dan ook worden gesanctioneerd. In de eerste plaats gaat het om een administratieve geldboete, maar bij weigering tot betaling dreigt strafrechtelijke vervolging. Zij riskeren dan een geldboete van vijftig tot duizend euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen) en een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie