Werk & SociaalWerk en ontslag

Prikklok op het werk is dan toch niet verplicht

Het arrest van het arbeidshof te Brussel van 22 mei 2020 (2018/AB/424) deed veel stof opwaaien. Dit arrest, dat was gebaseerd op de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, deed uitschijnen dat een werkgever verplicht is om een prikklok of een soortgelijk tijdregistratiesysteem in te stellen voor zijn werknemers. In de media verscheen hieromtrent al snel het een en ander. Een lezing van deze uitspraak doet inderdaad uitschijnen dat er sprake is van een omkering van de bewijslast: als een werknemer beweert overuren te hebben gepresteerd en de werkgever het tegendeel niet kan bewijzen, moet de vordering van de werknemer worden toegekend.

Werknemer beweert overuren te hebben gedaan, maar bewijst ze niet

Een nieuw arrest van het arbeidshof te Antwerpen (2020/AA/128) geeft aan dat dit niet helemaal klopt. In deze zaak beweerde een werknemer overuren te hebben gepresteerd. De werknemer beriep zich op het aangehaalde arrest van 14 mei 2019 van het Hof van Justitie. Volgens de werknemer moest zijn vordering worden toegewezen, omdat de werkgever niet over een tijdsregistratiesysteem beschikt. De werknemer legde zelf geen bewijsstukken voor.

Arbeidshof Antwerpen: prikklok is vooralsnog niet verplicht

Het arbeidshof te Antwerpen volgde de werknemer zijn redenering echter niet. Volgens het arbeidshof te Antwerpen volgt uit het arrest van het Europees Hof van Justitie niet dat er sprake is van een omkering van de bewijslast indien de werkgever geen tijdsregistratiesysteem heeft. Het arrest oordeelt namelijk enkel dat de Belgische tijdsregistratieregeling niet conform de Europese Arbeidstijdenregeling is.

Het arrest heeft bovendien geen rechtstreekse werking. Daarom kan er volgens het arbeidshof te Antwerpen niet uit volgen dat de werkgever een rechtstreekse verplichting heeft om een tijdsregistratiesysteem op te zetten. De bewijslast ligt dus nog steeds bij de eisende partij, de werknemer. De werknemer moet zijn vordering bewijzen, ook als de werkgever geen systeem voor tijdsregistratie heeft.

In afwachting van een aanpassing van de Belgische arbeidstijdenwetgeving conform de Europese Arbeidstijdenregeling is een werkgever met andere woorden vooralsnog niet verplicht om een prikklok of een soortgelijk tijdsregistratiesysteem in te voeren. Dat kan in de toekomst uiteraard veranderen.

Geef een reactie