EconomieZelfstandig & Vennootschap

Privacy & openbaar publiceren van adresgegevens van ondernemers

Recent werd er nogal wat gedoe gemaakt door verscheidene influencers. Influencers die in eenmanszaak werken, zouden namelijk hun privéadres online moeten plaatsen. Gewoon op sociale media! Het is inderdaad zo dat ondernemers hun zakelijk adres transparant moeten communiceren, ook als dat hun thuisadres is. Na heel wat zware woorden in de media wordt er aan een oplossing gewerkt.

Uitstel voor influencers, maar ook enkel voor influencers

De genoemde influencers zijn tijdelijk niet verplicht om hun adres online te plaatsen. De bevoegde minister verleent hen uitstel, zodat er in samenspraak met de sector een oplossing kan worden uitgewerkt. Hierbij wordt er gestreefd naar een gedeelde fysieke locatie voor de sector, waarbij dat adres dan als locatie kan worden gebruikt. Dan hoeft het thuisadres niet te worden gebruikt. De genoemde oplossing kwam er enkel voor deze influencers. Vele anderen blijven in de kou staan.

Influencers met een vennootschap moeten wel nog heel wat gegevens communiceren. Hetzelfde geldt voor alle andere ondernemers in ons land, vennootschap of niet. Bestuurders van een vennootschap moeten zelfs informatie over hun vermogenstoestand transparant communiceren. Persoonlijke gegevens worden niet alleen op hun website of hun socialemediakanalen gecommuniceerd, want ook in aktes en in het UBO-register wordt er heel wat informatie opgenomen.

Transparantie naar ondernemers en consument versus privéleven

Er is een recht op de eerbiediging van het privéleven. Dit recht is zowel opgenomen in de Belgische Grondwet (art. 22 GW) als in de internationale wetgeving, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Toch heeft het Europees Hof hier eerder enige duiding bij gegeven.

In het arrest c-184/20 heeft het Europees Hof benadrukt dat beperkingen op grondrechten perfect kunnen, op voorwaarde dat de beperking doelmatig en proportioneel is. Er mag dus geen minder verregaand alternatief zijn om het doel te bereiken. In de zaak C-601/20 zal er binnen afzienbare tijd een uitspraak zijn over het communiceren van private gegevens van (Luxemburgse) ondernemers aan het grote publiek.

Vooralsnog geldt de genoemde oplossing enkel voor de influencers. Andere ondernemers en bestuurders kunnen wel een aantal dingen doen om hun privacy te beschermen. Zo kunnen ze een ander vestigingsadres hanteren. Het mag wel niet gaan om een postbus. Bestuurders kunnen als adres het vennootschapsadres kiezen. Bij het ontslaan en benoemen van bestuurders is het niet langer nodig om het adres mee te publiceren, doe dat dan ook niet. Bij oprichtingsaktes is het ook niet verplicht om de gegevens te publiceren van aandeelhouders die niet verschijnen als oprichter.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie