De burgerLeven & Wonen

Raadpleeg hier de omzettingstabel waardering vruchtgebruik 2020

De nieuwe omzettingstabel voor de waardering van vruchtgebruik in 2020 is in het Belgisch Staatsblad verschenen. De omzettingstabel waardering vruchtgebruik 2020 wordt gebruikt wanneer de langstlevende partner beslist om het erfrechtelijk vruchtgebruik in volle eigendom, in een geldsom of in een lijfrente om te zetten. Hierbij koopt de langstlevende partner de erfgerechtigden uit (of omgekeerd). Hiervoor kunnen ze zelf een overstemming vinden, maar als ze niet tot overeenstemming komen zal de familierechtbank beslissen. De familierechter bepaalt de waarde van het vruchtgebruik aan de hand van de omzettingstabel vruchtgebruik 2020, de leeftijd van de vruchtgebruiker en de datum van de indiening van het verzoek. De rechter kan bovendien van de omzettingstabel vruchtgebruik 2020 afwijken wanneer de levensverwachting manifest lager is dan wat men zou verwachten, bijvoorbeeld omdat de vruchtgebruiker palliatief ziek is.

Omzettingstabel waardering vruchtgebruik 2020

Hieronder is de omzettingstabel waardering vruchtgebruik 2020 opgenomen (bijlage bij het MB van 1 juli 2020 tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek).

(1) Egx = Levensverwachting per geboortegeneratie
(2) I = Intrestvoet (minimaal 1%)
(3) Conv.= Omrekeningskoers vruchtgebruik

Over de omzettingstabel waardering vruchtgebruik 2020

De nieuwe omzettingstabel waardering vruchtgebruik 2020 verscheen als bijlage bij het MB van 1 juli 2020 tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek. Het trad in werking op 3 juli 2020.

Het erfrechtelijk vruchtgebruik

De omzettingstabel waardering vruchtgebruik 2020 wordt gebruikt om het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot/echtgenote om te zetten. De langstlevende echtgenoot/echtgenote kan immers, net zoals de blote eigenaar, vragen om het vruchtgebruik om te zetten:

  • In een som geld
  • In volle eigendom
  • In een gewaarborgde en geïndexeerde lijfrente

Hierover kunnen de partijen zelf overeenstemming vinden of ze kunnen de familierechtbank raadplegen. In het tweede geval zal de rechter de omzettingstabel waardering vruchtgebruik 2020 gebruiken.

Omzettingstabel waardering vruchtgebruik 2020

De omzettingstabel waardering vruchtgebruik 2020 wordt bekendgemaakt door de minister van Justitie. De omzettingstabel waardering vruchtgebruik 2020 baseert zich op de gemiddelde rentevoet over de laatste twee jaar van de lineaire obligaties waarvan de maturiteit gelijk is aan de levensverwachting van de vruchtgebruiker (min. 1%) en de levensverwachting per geboortegeneratie. Dit laat zich ook dit jaar in een nieuwe omzettingstabel waardering vruchtgebruik 2020 vertalen en dit zowel voor mannen als voor vrouwen (daar de levensverwachting tussen de twee geslachten verschillend is). Men gebruikt de leeftijd van de vruchtgebruiker op de datum van de indiening van het verzoekschrift tot omzetting. Ook voor het nagaan van de verkoopwaarde van de goederen geldt deze datum.

 

 

 


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie