De burgerPrivacy

Regels en wetgeving voor het gebruik van bewakingscamera’s

Bewakingscamera’s zijn erg nuttig om de veiligheid van je woning of bedrijfspand te verbeteren. Echter, het plaatsen van camera’s brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Het is namelijk niet toegestaan om zomaar overal camera’s te plaatsen en om de beelden hiervan te gebruiken of te verspreiden. Er zijn een aantal regels en wetten rondom het gebruik van bewakingscamera’s, waaronder de zogeheten Camerawet. Het is belangrijk om hier goed van op de hoogte te zijn om boetes of andere consequenties te voorkomen. Gelukkig is er hulp beschikbaar. OnlineCameraShop, een online verkoper van bewakingscamera’s, is bijvoorbeeld op de hoogte van de regels en kan je geval per geval adviseren.

Aangifte doen van bewakingscamera’s

Wanneer je een camera plaatst om de tuin rond het huis te bewaken of om de ingang van de woning te bewaken, ben je verplicht om de bewakingscamera aan te geven. Dit is eveneens verplicht voor ondernemingen die bijvoorbeeld een bewakingscamera plaatsen in de winkel of voor gemeentelijke overheden die bewakingscamera’s op het grondgebied van de gemeente plaatsen.

Het aangeven van de bewakingscamera dient te gebeuren voordat de camera in gebruik wordt genomen. De aangifte gebeurt digitaal via aangiftecamera.be. Hiervoor dien je in te loggen met je elektronische identiteitskaart, via itsme of door middel van een burgertoken. De aangifteverplichting geldt voor de persoon die beslist om de camera’s te plaatsen en die het doel ervan bepaalt, ook wel de verwerkingsverantwoordelijke genoemd, niet voor de installateur.

Register van beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden

Je bent niet alleen verplicht om bewakingscamera’s aan te geven, maar bovendien dien je ook een speciaal register bij te houden. Dit vanaf de inwerkingstelling van de bewakingscamera’s. Het is de verwerkingsverantwoordelijke die dit moet doen. Het register omvat de naam en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, de wettelijke basis, het type plaats (besloten of niet-besloten), het adres en de technische beschrijving. Als het gaat om een vaste plaatsing, moet de locatie worden opgenomen en eventueel ook op een plan worden weergegeven. Bij tijdelijke bewakingscamera’s dien je te informeren over de gebruiksperiodes.

Aanvullend zijn er nog heel wat technische eisen waaraan dit register dient te voldoen. De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft een model opgesteld. De eenvoudigste oplossing is om dit model te gebruiken. Als de politiediensten of de Gegevensbeschermingsautoriteit daarom vragen, moet het register ter beschikking worden gesteld.

Pictogram aanbrengen

Aan de ingang van de bewaakte plaats moet een pictogram zijn aangebracht. De betrokken personen worden dan geïnformeerd over het feit dat ze worden gefilmd. Voor dit pictogram gelden diverse technische eisen, bijvoorbeeld wat de afmetingen en het opschrift betreft. In de praktijk bestaan er kant-en-klare aluminium platen en geplastificeerde stickers die je kan gebruiken en die aan de wettelijke eisen voldoen.

Camera’s in huis

Wanneer een natuurlijk persoon een bewakingscamera plaatst in de eigen woning en dit omwille van persoonlijke en huishoudelijke doeleinden, is het niet nodig om de bewakingscamera aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een babyfoon met camera wordt gebruikt voor het monitoren van de baby. Houd wel rekening met specifieke regels. Als je bijvoorbeeld camera’s in huis hebt en er huishoudelijk personeel is dat tijdens de werkuren kan worden gefilmd, dienen zij hiervan op de hoogte te worden gebracht. Laat ze een document ondertekenen waarin ze aangeven op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van camera’s en van waar deze zich bevinden.

Camerabeelden en privacybescherming

Met platforms als Facebook en YouTube is het steeds eenvoudiger geworden om beelden te verspreiden, bijvoorbeeld wanneer je het slachtoffer wordt van een inbraak en je de inbrekers wil opsporen. Weet echter dat het niet is toegestaan om camerabeelden van herkenbare personen te delen, ook niet als je het slachtoffer wordt van een overval of een inbraak. Het delen van beelden waarop iemand herkenbaar is, is enkel toegestaan als die persoon daarvoor zijn toestemming heeft gegeven.

Het is tevens niet de bedoeling dat je met jouw bewakingscamera de tuin van de buren filmt. Dan tast je namelijk het recht op privacy van de buren aan. Wanneer het niet mogelijk is om een bewakingscamera zo te plaatsen dat de tuin van de buren niet in beeld komt, bestaan er ook technische oplossingen. Zo kunnen bepaalde delen van het beeld onzichtbaar worden gemaakt.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie