In de pers

Nieuwe Camerawet: nieuw aangiftesysteem voor plaatsing en gebruik bewakingscamera’s

De nieuwe Camerawet is al sinds 25 mei 2018 van kracht. Een uitvoeringsbesluit geeft nu aan hoe het nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera’s exact werkt. Dat de beslissing om bewakingscamera’s te plaatsen aan de politiediensten moet meegedeeld worden, is geen nieuwigheid. Enkel de manier om dat aan te geven wijzigt dus. Weet overigens dat een aangifte bij de Privacycommissie onder de nieuwe Camerawet niet meer noodzakelijk is.

Centraal e-loket voor aangifte plaatsing en gebruik bewakingscamera’s

Voortaan zal men de aangifte moeten doen via het e-loket www.aangiftecamera.be. Het gaat om een gratis aanmelding die kan gebeuren via de eID, via een burgertoken of via de nieuwe inlogdiensten die de overheid toestaat.

De aangifte moet gebeuren per plaats die door de bewakingscamera’s door eenzelfde systeem worden bewaakt. Wel kan je meerdere plaatsen registreren binnen eenzelfde sessie.

Mee te delen gegevens

Vooraleer je de aangifte via het e-loket doet, is het belangrijk om de nodige gegevens te verzamelen. Er dienen dan ook heel wat gegevens meegedeeld te worden. In de eerste plaats gaat het om de identificatie van de aangever en van de verantwoordelijke voor de verwerking. Uiteraard zal het adres van de betrokken plaats dienen meegedeeld te worden, inclusief het type plaats (bv. besloten plaats).

Met betrekking tot de camera’s zelf dient de aangever mee te delen:

  • Het type bewakingscamera’s (bv. vaste camera’s);
  • De lokalisatie van de bewakingscamera’s (bv. aanduiding via geografische kaart, vermelding gegevens en azimut iedere camera, …);
  • Of de bewakingscamera’s op de besloten plaats al dan niet aangesloten zijn op het alarmsysteem;
  • Of de bewakingscamera’s al dan niet permanent functioneren.

Met betrekking tot het gebruik van de camerabeelden en de verwerking ervan, dient de aangever mee te delen:

  • Waar de beelden verwerkt worden;
  • Of de beelden al dan niet opgenomen worden en wat hun bewaartermijn is;
  • Of het bekijken van de beelden ook in real-time plaatsvindt;
  • De gegevens van de contactpersoon die toegang tot de beelden kan verlenen op vraag van de politiediensten.

Bovendien zal de aangever ook een verklaring moeten ondertekenen dat het camerabewakingssysteem voldoet aan de bepalingen van de Camerawet en de regels ter bescherming van de persoonsgegevens.

Jaarlijkse validatie verplicht

De aangever zal bovenstaande gegevens jaarlijks moeten valideren (of aanpassen). Doet de aangever dat niet? Dan kunnen de gegevens worden geschrapt uit de gegevensdatabank.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie