In de pers

Ruil- of herverkaveling onbebouwd perceel: geen informatieplicht

Op de notaris rust een informatieplicht indien hij onderhandse en authentieke akten opstelt. Deze informatieplicht moet de betrokken partijen extra beschermen. Maar omdat vaak veel informatie moet worden opgevraagd, doet dit de prijs van de akte wel stijgen. Daarom heeft de decreetgever ook nu al verschillende uitzonderingen voorzien. Sinds 29 juni 2019 voegt het daar bovendien nog vier extra uitzonderingen aan toe. Het gaat om de ruil- of herkaveling van onbebouwde percelen.

De informatieplicht van de notaris

Op de notaris rust een informatieplicht met betrekking tot de onderhandse en authentieke akten voor:

 • De verkoop van een onroerend goed;
 • Verhuur voor meer dan 9 jaar;
 • De inbreng in een vennootschap;
 • De vestiging van een recht van erfpacht;
 • De vestiging van een recht van opstal;
 • Een andere vorm van eigendomsoverdracht tegen vergoeding.

De informatieplicht houdt in dat de notaris enkele gegevens in de akte moet opnemen. Denk bijvoorbeeld aan het al dan niet bestaan van een voorkooprecht op een onroerend goed.

Uitzonderingen op informatieplicht

In sommige gevallen is de informatieplicht niet van toepassing. De VCRO heeft het bijvoorbeeld over drie situaties waarbij er geen informatieplicht op de notaris rust:

 • Contracten over mandeligheid;
 • Fusies en gelijkgestelde verrichtingen tussen rechtspersonen;
 • Huwelijkscontracten.

Naast deze drie bestaande uitzonderingen voegt de decreetgever nu ook vier extra uitzonderingen toe, op voorwaarde dat het om onbebouwde percelen gaat:

 • Herverkaveling krachtens de wet of herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil;
 • Ruilverkaveling krachtens de wet;
 • Ruiverkaveling of herverkaveling ter realisatie van een ruimtelijk uitvoeringsplan;
 • Kavelruil uit kracht van wet en herverkaveling i.f.v. natuurinrichting.

Door het schrappen van de informatieplicht kan de prijs voor het opstellen van de akte dalen. En dat is in bovenstaande 4 gevallen niet eens zo erg, omdat de verschillende comités en commissies ook zelf al over voldoende expertise beschikken om een en ander na te gaan.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie