EconomieIn de pers

Duidelijkheid over attest belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering

Vanaf aanslagjaar 2020 kan je genieten van de belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering. Dit wel enkel voor de betaald premies vanaf 1 september 2019. Bovendien moet de rechtsbijstandsverzekering aan een aantal vereisten voldoen. Over de vereisten en de bepaling van de  belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering had ik het reeds in een vorig artikel. Daar had ik het bovendien ook over het fiscaal attest belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering dat het bewijs vormt voor dit fiscaal voordeel.

Een nieuw KB brengt duidelijkheid met betrekking tot de inhoud van het fiscaal attest belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering en de uitreiking ervan. Een model is er echter nog niet, tot frustratie van de verzekeringssector.

Inhoud van het fiscaal attest belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering

In het KB van 16 juli 2019 met betrekking tot de attesten voor de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering (BS 29 juli 2019) heeft de wetgever nu een en ander verduidelijkt. Zo zal het fiscaal attest belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering aangeven dat de polis aan de gestelde voorwaarden voldoet en zal het eveneens het bedrag van de betaalde premies, die in aanmerking komen voor de belastingvermindering, vermelden.

Wanneer wordt het fiscaal attest belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering uitgereikt?

Een model van het fiscaal attest belastingvermindering is momenteel nog niet verschenen. De verzekeringssector dringt al langer aan op een tijdig ontvangst ervan, omdat ook zij hun informaticatoepassingen tijdig up to date moeten krijgen. Desondanks hebben ze er nog even de tijd voor, want de wetgever schuift 1 maart als deadline voor.

Voor 1 maart van het jaar volgende op de betalingen moet men immers het fiscaal attest belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering aan de belastingplichtige bezorgen. Bovendien moeten de verzekeraars een en ander ten laatste op 1 maart elektronisch aan de FOD Financiën bezorgen. Bij het voorstel van aangifte kan men dus automatisch rekening houden met de belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering.

De eerste attesten moeten dus ten laatste op 29 februari 2020 aan de belastingplichtigen worden uitgereikt. De verzekeraars hebben dus nog even de tijd…


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie