Werk & SociaalWerk en ontslag

Scholingsbeding wordt altijd mogelijk voor opleiding tot knelpuntberoep

Scholingsbedingen moeten het risico voor een werkgever die de werknemer op zijn kosten een opleiding laat volgen, verminderen. Dat doet het door de werknemer zich ertoe te laten verbinden dat hij een gedeelte van de vormingskosten zal terugbetalen indien hij binnen een bepaalde termijn de onderneming verlaat. Dat moet de werkgever garanderen dat de werknemer gedurende die periode ook binnen de onderneming zal blijven, waardoor de werkgever de door de werknemer opgedane kennis optimaal kan exploiteren. Opdat zo’n scholingsbeding geldig zou zijn, moet het jaarloon van een werknemer wel een bepaalde grens overschrijden. Voor opleidingen tot knelpuntberoepen komt die grens nu echter te vervallen.

Jaarloongrens voor een scholingsbeding

De Arbeidsovereenkomstenwet regelt de geldigheidsvoorwaarden van het scholingsbeding. Een van die geldigheidsvoorwaarden is dus de aangehaalde loongrens. Hiervoor moet het jaarloon van de werknemer de grens van 34.180 euro overschrijden (2018). Dit bedrag wordt bovendien jaarlijks geïndexeerd.

Geen jaarloongrens meer bij knelpuntberoepen

Het Belgisch Staatsblad moet het nog officieel maken, maar binnenkort zal die jaarloongrens geen vereiste meer zijn indien het gaat om een scholingsbeding met betrekking tot een opleiding of beroep dat voorkomt op de lijsten van de knelpuntberoepen of van de moeilijk in te vullen functies. Denk bijvoorbeeld aan callcentermedewerkers of verpleegkundigen (Vlaanderen, jaarlijkse lijst knelpuntberoepen van de VDAB). Het is de plaats van tewerkstelling die zal bepalen welke gewestelijke lijst van toepassing. Overigens zal men per koninklijk besluit een lijst kunnen opmaken die afwijkt van de gewestelijke lijsten.

Het gevolg is dat scholingsbedingen, althans wat knelpuntberoepen betreft, voor alle medewerkers mogelijk zijn en dit ongeacht hun jaarloon. Dat moet het invullen van knelpuntberoepen een stuk eenvoudiger maken, net zoals de herscholing van medewerkers naar dergelijke functies.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie