De burgerLeven & Wonen

Studentenhuurovereenkomst gesloten vanaf 1 januari 2019: vroegtijdige beëindiging studentenhuurovereenkomst?

Het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet regelt ook de studentenhuurovereenkomsten die vanaf 1 januari 2019 werden gesloten. Op regelmatige basis lichten we een aantal aspecten ervan toe. In dit artikel hebben we het over de vroegtijdige beëindiging van de studentenhuurovereenkomst gesloten vanaf 1 januari 2019.

Lees ook: Wat als er geen schriftelijke studentenhuurovereenkomst is?

Vroegtijdige beëindiging van de studentenhuurovereenkomst gesloten vanaf 1 januari 2019, door de verhuurder

De verhuurder kan de studentenhuurovereenkomst gesloten vanaf 1 januari 2019 in principe niet vroegtijdig beëindigen.

Vroegtijdige beëindiging van de studentenhuurovereenkomst gesloten vanaf 1 januari 2019, door de huurder

De huurder kan de studentenhuurovereenkomst gesloten vanaf 1 januari 2019 in drie gevallen vroegtijdig beëindigen.

# 1. Vroegtijdige beëindiging studentenhuurovereenkomst bij overlijden van een van de ouders

Het zijn de ouder(s) of de persoon/personen die instaan voor het onderhoud van de student, die in de praktijk de huur zullen betalen. Indien een van de ouders of een andere persoon die instaat voor zijn onderhoud komt te overlijden, kan dat problematisch zijn ten aanzien van de betalingsverplichtingen. In zo’n geval kan de huurder de studentenhuurovereenkomst vroegtijdig beëindigen.

Hierbij moet de huurder wel een aantal regels respecteren:

  • De huurder moet de verhuurder niet alleen de opzegging maar ook een bewijs van het overlijden overmaken;
  • Er geldt een opzeggingstermijn van twee maanden, te beginnen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de opzegging.

# 2. Vroegtijdige beëindiging studentenhuurovereenkomst vóór inwerkingtreding ervan

De krapte op de studentenhuurmarkt zorgt ervoor dat studenten tijdig een studentenhuurovereenkomst af moeten sluiten. Dat is soms problematisch indien achteraf blijkt dat men niet geslaagd is in tweede zit. Voor de inwerkingtreding van de studentenhuurovereenkomst kan de student de studentenhuurovereenkomst steeds opzeggen. Deze opzegging is kosteloos indien de vroegtijdige beëindiging minimaal drie maanden voor de startdatum geschiedt. Anders moet de huurder een opzeggingsvergoeding van twee maanden betalen.

# 3. Vroegtijdige beëindiging studentenhuurovereenkomst bij einde studie

Bij de beëindiging van de studie heeft men nog een andere mogelijkheid om de studentenhuurovereenkomst te beëindigen, ook na de inwerkingtreding ervan. De huurder mag de studentenhuurovereenkomst immers steeds beëindigen wanneer hij zijn studie stopzet, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden ( te beginnen op de eerste dag van de kalendermaand volgende op de maand van de opzegging). Hiervoor moet de huurder de verhuurder wel een bewijsstuk van de onderwijsinstelling bezorgen.

 

Geef een reactie