De burgerLeven & Wonen

Studentenhuurovereenkomst gesloten vanaf 1 januari 2019: wie is aansprakelijk voor brand?

Nu het Nieuw Vlaams Woninghuurdecreet sinds 1 januari 2019 van toepassing is, licht ik op regelmatige basis een aspect ervan toe. Ook de studentenhuurovereenkomst blijft hiervan niet gespaard. In dit artikel: wie is aansprakelijk voor brand bij studentenhuurovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2019?

Lees ook: Wat als er geen schriftelijke studentenhuurovereenkomst werd opgesteld?

Principe: vermoeden dat de huurder aansprakelijk is

In principe is de huurder aansprakelijk voor brand. Ten aanzien van brandschade ten opzichte van het verhuurde goed geldt er zelfs een vermoeden van aansprakelijkheid. Enkel indien de huurder kan bewijzen dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan, bijvoorbeeld ten gevolge van een slecht onderhouden oven in de gemene delen of ten gevolge van de slechte staat van de elektriciteitsinstallatie, kan de huurder zijn aansprakelijkheid ontlopen.

Vermoeden geldt enkel voor schade aan het verhuurde goed

Het vermoeden is enkel van toepassing op de schade aan het verhuurde goed zelf. Indien ook buren schade hebben geleden, zullen zij met andere woorden moeten bewijzen dat de huurder een fout beging. Hier wordt de bewijslast met andere woorden niet omgedraaid.

Huurovereenkomst kan afwijkende bepalingen opnemen

De huidige regeling is voor de huurder niet interessant. Vaak zal de verhuurder er dan ook niet van afwijken. Toch is het mogelijk. De aangehaalde regeling is immers van aanvullend recht.

Brandverzekering is een must!

Omdat de schade na een brand hoog op kan lopen, sluit de huurder best een brandverzekering af. Toch brengt de brandverzekering van de huurder nog niet automatisch soelaas. Om die reden zal ook de verhuurder een brandverzekering moeten afsluiten.

De verhuurder neemt in de studentenverhuurovereenkomst best de verplichting op dat de huurder een brandverzekering moet afsluiten. Daarin wordt dan ook gevraagd om een bewijs daarvan te leveren.

Voordeel: In een brandverzekering is vaak opgenomen dat de dekking ook de studentenkamers in het kader van de studies omvat. Indien het kind zijn domicilie dan niet wijzigt, kan de eigen brandverzekering ook de studentenkamer omvatten. Zo’n clausule dekt echter enkel het eigen kind. Indien het kind samen met andere studenten een studentenkamer of -studio huurt, moeten zij over een eigen verzekering beschikken. Hoe dan ook is het aangeraden om de situatie steeds te bespreken met de verzekeraar om onaangename verrassingen te voorkomen.Geef een reactie