De burgerLeven & Wonen

Studentenhuurovereenkomst: wat als de huurder te veel betaalde?

Studentenhuurovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2019 zijn onderhevig aan de nieuwe regels van het Vlaams Huurdecreet. Regelmatig licht ik daarom een aantal aspecten van de reglementering toe. In dit artikel gaan we na wat de huurder kan doen als hij te veel betaalde.

Huurder betaalde te veel

Het komt wel vaker voor dat een huurder te veel betaalde. Vaak is dit het gevolg van het einde van de huurovereenkomst en het verder doorlopen van een automatische opdracht. Soms ligt verwarring aan de basis. Komma’s zijn nu eenmaal zo ingewikkeld. Gelukkig kan de huurder een en ander doen om het te veel betaalde terug te krijgen.

Schuldvergelijking toepassen als huurder

Indien de huur nog verder loopt, is het antwoord op deze vraag vrij eenvoudig: je past de wettelijke schuldvergelijking toe. Hiervoor moet aan vijf voorwaarden zijn voldaan:

  • Er moet een vordering zijn (de gelden die jij te veel betaalde) en een tegenvordering (de huur die je nog moet betalen)
  • Tussen twee personen (jijzelf en de verhuurder);
  • In geld of andere gelijke vervangbare zaken (hier: in geld);
  • De vorderingen moeten opeisbaar zijn;
  • De vorderingen moeten vaststaand zijn.

Betaalde je één keer te veel? Dan kan je dus nu gewoon één keer minder te betalen. Of je kan twee keer de helft betalen. Om discussies te voorkomen breng je de verhuurder daar uiteraard maar beter van op de hoogte. Doe dat met een aangetekende brief en houd het bewijsstukje bij.

Na de huurperiode: terugvorderen van het te veel betaalde

Schuldvergelijking is in principe enkel mogelijk gedurende de duur van de huur (tenzij er nog vorderingen bestaan na het aflopen ervan). Nadien zal je een berekening moeten maken van het te veel betaalde en de verhuurder per aangetekende brief moeten verzoeken om een en ander terug te betalen. Verschaf de verhuurder de nodige informatie om een en ander na te gaan. Gaat de verhuurder niet in op jouw voorstel om het te veel betaalde over te maken? Dan kan je naar de vrederechter stappen om daar een terugbetaling te vragen.

Let op voor de verjaringstermijnen

Het is belangrijk om tijdig actie te ondernemen. Er lopen immers twee verjaringstermijnen:

  • Je kan enkel terugvorderen wat je in een periode van 5 jaar voor de verzending van de aangetekende brief te veel betaalde;
  • Na de verzending van de aangetekende brief heb je één jaar de tijd om naar de rechter te stappen.
 

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie