De burgerLeven & Wonen

Verhuur: mag je roken verbieden in de huurwoning?

In een huurovereenkomst wordt vaak opgenomen dat het houden van huisdieren verboden is. In de praktijk blijkt zo’n clausule moeilijk afdwingbaar. Daar had ik het in een eerder artikel al over. Steeds vaker zien we nu ook een clausule verschijnen waarbij men aanhaalt dat roken  in de huurwoning verboden is. Uiteraard doet de verhuurder dit om zijn eigendom te beschermen. Maar is zo’n rookverbod in de huurwoning wel geldig en is het überhaupt afdwingbaar?

Is een rookverbod in de huurovereenkomst geldig?

Over de geldigheid van zo’n rookverbod is intussen al een en ander geschreven. Een aantal contra-argumenten die men soms aanhaalt, zijn volgens mij eenvoudig van de tafel te vegen.

Discriminerend is zo’n rookverbod in principe niet. Als verhuurder heb je volgens Sophie Stijns, hoogleraar aan het Instituut voor Verbintenissenrecht KU Leuven, zelfs het recht om een rokende huurder af te wijzen. Het argument is dan uiteraard het verhogen van de brandveiligheid en het voorkomen van financiële schade.

Het recht op huisvesting zou het eventueel wel kunnen schaden. Hoe dan ook valt ook dat eenvoudig te counteren door het rookverbod te beperken tot de binnenomgeving. Indien de huurder op het terras, op het balkon of in de tuin wel een sigaretje op mag steken, hoeft dat zijn recht op huisvesting dan ook niet te beperken.

Op vlak van privacy brengt dat echter nog geen soelaas. Laat staan dat je zoiets als verhuurder überhaupt kan controleren. Uiteindelijk zal de rechter dan ook het laatste woord hebben. In de praktijk kan het afradend effect echter al volstaan om de huurder er tot aan te zetten om buiten z’n sigaretje te roken.

Neem steeds een rookverbod op in de huurovereenkomst

Hoewel er kan getwijfeld worden aan de geldigheid van een rookverbod in de huurovereenkomst, neem je het toch maar beter op. Uiteraard beperk je het enkel tot de binnenomgeving.

Zo’n rookverbod heeft immers niet alleen een ontradend effect, maar zorgt er ook voor dat je sterker in de schoenen staat tijdens een discussie met betrekking tot de vergoeding van de nicotineschade. De huurder kan dan nog bezwaarlijk aanhalen dat nicotineschade aan het behangpapier ‘normale slijtage’ is.

Neem daarom concreet op dat roken binnenshuis verboden is. Hiernaast stipuleer je ook dat kosten om sporen van rook te verwijderen, bijvoorbeeld het herschilderen of het opnieuw behangen, ten laste zijn van de huurder. Overigens kan je ook zonder zo’n clausule dergelijke kosten terugvorderen, maar het voorkomt wel onnodige discussies. Uiteraard blijft een goede plaatsbeschrijving eveneens belangrijk. Daarin kan je gerust opnemen dat de verf en het behangpapier “geen sporen van rook of nicotine” bevatten en dat de woning “zonder sigarettengeur” werd opgeleverd.

 

Geef een reactie