De burger

Uittreksel Burgerlijke Stand wordt ook geldig in het buitenland

Op 26 september 2013 werd binnen de Internationale Commissie voor de Burgerlijke Stand een overeenkomst aangenomen met betrekking tot de “afgifte van meertalige en gecodeerde uittreksels en attesten van de Burgerlijke stand”. België heeft die overeenkomst nr. 34 een jaar later ondertekend en nu bekrachtigd. De overeenkomst nr. 34 treedt in werking op 1 februari 2018.

Doel van overeenkomst nr. 34

Het doel van overeenkomst nr. 34 is het internationaal verkeer van documenten vergemakkelijken. Zo moet het eenvoudiger worden om jouw burgerlijke staat te bewijzen in andere landen. Dit zal gebeuren door uniforme en meertalige gecodeerde formulieren te gebruiken als uittreksels van de Burgerlijke stand. Tussen de verdragsluitende staten (namelijk Zwitserland, Spanje, Duitsland, Frankrijk en België) is de vertaling van die uittreksels niet nodig. Een meertalig uittreksel van de Burgerlijke stand uit België, zal je dus bijvoorbeeld ook gewoon in Spanje kunnen gebruiken.

De meertalige uittreksels van de Burgerlijke stand zijn verkrijgbaar voor uittreksels over de geboorte, het huwelijk, het overlijden, de erkenning van een kind en over het geregistreerd partnerschap. De meertalige uittreksels zijn meteen ook aangepast aan de nieuwe familierechtelijke regels en houden  bijvoorbeeld rekening met huwelijken tussen koppels van hetzelfde geslacht. Ook hier blijft dezelfde bewijswaarde van toepassing.

Afgifte verplicht als erom wordt gevraagd

De afgifte van de meertalige uittreksels is verplicht indien jij of een bevoegde autoriteit daarom vraagt. Hierbij is het niet vereist dat ze ook effectief een internationaal doel hebben. Ieder uittreksel bevat wel enkel de staat van de persoon op het moment van de afgifte.

Hoe werkt het concreet?

De meertalige attesten zullen niet alleen meertalig zijn, maar bovendien ook gecodeerd worden door middel van numerieke codes. Op basis van die codes kan een andere staat eenvoudig gegevens afleiden uit het uittreksel van de Burgerlijke stand.

Wat betreft België worden alle vijf modellen gebruikt en varieert het afhankelijk van de opgevraagde taal van de akte. Onderstaande tabel geeft aan hoe de meertalige uittreksels eruit zullen komen te zien.

Model Nederlands Frans Duits
Uittreksel geboorteakte Akte in Nederlands / Recto: Nederlands gevolgd door Frans / Verso: Engels en Duits Akte in Frans / Recto: Frans gevolgd door Nederlands / Verso: Engels en Duits

 

Akte in Duits / Recto: Duits gevolgd door Frans / Verso: Nederlands en Engels
Uittreksel akte van erkenning
Uittreksel huwelijksakte
Uittreksel akte van geregistreerd partnerschap
Uittreksel overlijdensakte

Bewijskracht en kostprijs

De uittreksels en attesten die zijn afgegeven op grond van de nieuwe overeenkomst beschikken over dezelfde bewijskracht als de klassieke attesten. In iedere van de overeenkomstsluitende Staten worden zij geaccepteerd zonder noodzaak tot legalisatie of andere vergelijkbare formaliteiten. De kostprijs ervan zal niet hoger mogen liggen dan die voor gewone uittreksels of attesten.

De Belgische instemmingswet treedt in werking op 4 december, maar voor de overeenkomst nr. 34 zelf is het nog wachten tot 1 februari 2018.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie