Staat & BestuurVeiligheid en defensie

Eerste stap naar Directie Beveiliging ( DAB ) is er

In een nieuwe wet wordt de weg geplaveid voor de oprichting van de “Directie Beveiliging” ( DAB ) binnen de Bestuurlijke Politie. Het doel van deze Directie Beveiliging ( DAB ) zal de beveiliging zijn van allerhande infrastructuren, maar nog belangrijker zal het andere diensten toestaan om zich opnieuw op hun kerntaken te focussen.

Wat zal de Directie Beveiliging ( DAB ) doen?

De Directie Beveiliging zal onder andere instaan voor de beveiliging van de Koninklijke Paleizen, de infrastructuren van SHAPE (Suppreme Headquarters Allied Powers Europe te Mons), de gebouwen van de NAVO, de internationale en Europese instellingen en overheidsgebouwen, kritische infrastructuren, nucleaire sites, de hoven en rechtbanken en de gebouwen van Brussels Airport. Voor een uitgebreid overzicht van de opdrachten: zie de Wet op het Politieambt.

Concreet gaat het dus om opgeleide beveiligingsmensen die uiteenlopende openbare gebouwen zullen bewaken.

Wie gaat de Directie Beveiliging ( DAB ) bemannen?

Dat zal een hoppe allegaartje worden van ambtenaren van het veiligheidskorps van de FOD Justitie, militairen en personeelsleden van Brussels Airport Company die zich kandidaat stellen en extern gerekruteerd personeel. Over het algemeen zullen verschillende KB’s moeten volgen om de overplaatsingen te realiseren.

De basisopleiding zal minimaal zes maanden duren.

Nog niet voor morgen

Het grootste deel van de bepalingen kan pas in werking treden nadat er bijkomende uitvoeringsbesluiten zijn genomen. Denk maar aan de overheveling van personeel, problematieken met statuten, tuchtrichtlijnen of het gebruik van materieel: het beloven nog heikele discussies te worden. We kunnen met andere woorden nog niet zeggen wanneer de Directie Beveiliging ( DAB ) er zal zijn. Wel heeft de wetgever 1 januari 2020 als deadline genoteerd voor wat betreft de ‘bewaking van de gevangenen’. Anderzijds zegt ook die deadline weinig aangezien er overgangsbepalingen voorzien zijn voor het geval er nog onvoldoende personeel en materiaal beschikbaar zal zijn (wat natuurlijk erg aannemelijk is).

Alhoewel we weinig duidelijkheid hebben over het hoe en wanneer is het echter al een goede stap in het ontlasten van diverse diensten en het gebruik van gespecialiseerd personeel voor bewakingsopdrachten.

Geef een reactie