Economie

Vanaf 1 augustus kan een vennootschap online worden opgericht

Europa wil al langer dat het mogelijk is om vennootschappen volledig digitaal op te richten. Nu komt ook de Belgische wetgever tegemoet aan de Europese Richtlijn 2019/1151. Vanaf 1 augustus 2021 – dit is ook de deadline die Europa België eerder oplegde – wordt het in ons land mogelijk om een vennootschap online op te richten, zonder fysiek naar de notaris te moeten stappen.

Een aantal vennootschapsvormen kunnen digitaal worden opgericht

Niet alle vennootschapsvormen zullen online kunnen worden opgericht, maar enkel deze die in bijlage III van de Richtlijn 2017/1132 zijn opgenomen. In de praktijk gaat het voor ons land om de personenvennootschapsvormen met beperkte aansprakelijkheid, de nv en de commanditaire vennootschap op aandelen – hoewel deze laatste vennootschapsvorm bij de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht sneuvelde. Door de nodige regels in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Wet tot regeling van het notarisambt aan te passen, is het online oprichten van een vennootschap in ons land nu ook wettelijk mogelijk.

De digitale oprichting in de praktijk

In de praktijk zal de oprichting van de vennootschap via een online platform verlopen en zal het verlijden en ondertekenen van de akte gebeuren tijdens een videovergadering met de notaris. De rol van de notaris blijft met andere woorden belangrijk. Aan de inhoudelijke vereisten voor de akte is namelijk niet geraakt. Wel is de procedure ingekort. De oprichting zal binnen tien werkdagen worden afgewikkeld en soms zelfs binnen vijf dagen vanaf het verlijden en de betaling van de bekendmakingskosten.

De digitale oprichting zal niet in extra kosten voor de ondernemer resulteren. Ze zullen wel vlotter de oprichting kunnen afhandelen, terwijl ze blijven rekenen op het juridisch sluitend advies van het notariaat.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie