Milieu

Vanaf 11 oktober Vlaamse bossubsidie voor grondwaardeverlies

In het geval van ontbossing kan je een boete krijgen. De boetes en bijdragen voor ontbossing gaan vervolgens naar het Boscompensatiefonds. Het geld van het Boscompensatiefonds zal vanaf 11 oktober 2019 worden aangewend voor een nieuwe bossubsidies. Dit komt bovenop de huidige bossubsidies en moet de waardevermindering van het perceel compenseren.

Subsidie voor grondwaardeverlies bij bebossing

Wanneer een perceel voor bebossing wordt aangewend, verliest het grondwaarde. Om die grondwaardevermindering te compenseren kunnen particulieren, verenigingen, ondernemingen, kerkfabrieken, OCMW’s en polders en wateringen een subsidie krijgen. Dit komt bovenop de huidige bossubsidie voor zij die vrijwillig hun perceel bebossen.

Voorwaarden voor subsidie grondwaardeverlies bij bebossing

Uiteraard wordt de subsidie niet zomaar toegekend maar moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Zo moet je bijvoorbeeld eigenaar zijn van het te bebossen perceel of er een zakelijk recht op hebben dat je toelaat om het perceel te bebossen. Indien het gaat om pachtgrond, is de schriftelijke toestemming van de verpachter noodzakelijk. Daarnaast gelden volgende vereisten:

  • Het te bebossen terrein is minstens 0,25 hectare groot indien het aansluit bij een bestaand bos. Anders moet het minimaal 0,5 hectare groot zijn;
  • Het terrein moet worden bebost met minimaal 2 verschillende inheemse soorten indien het kleiner is dan 1 hectare. Anders moet je het bebossen met minimaal 3 inheemse soorten;
  • Er mogen geen natuurwaarden aanwezig zijn die niet met bebossing samengaan (bv. historisch grasland);
  • Je moet over de nodige vergunningen beschikken om het terrein ook effectief te bebossen.

Hoe hoog is de subsidie voor grondwaardeverlies bij bebossing?

Je ontvangt een subsidie van 1/3de van het geïndexeerde boscompensatiebedrag per vierkante meter (€ 3,62/m² sinds 1 juli 2019, oftewel een subsidie van +/- € 1,21/m²). De nieuwe subsidies zijn van toepassing vanaf 11 oktober 2019. Er moeten wel nog een aantal regels worden vastgelegd, bijvoorbeeld met betrekking tot het terugvorderen van het bedrag wanneer het bos later opnieuw wordt gekapt.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie