Milieu

Update LEZ-regels voor lage-emissiezone in Gent

Na Antwerpen zal Gent de tweede Belgische stad worden met een eigen lage-emissiezone. De Gentse lage-emissiezone treedt op 1 januari 2020 in werking. Door de invoering van de nieuwe lage-emissiezone werden de LEZ-regels tegen een kritisch licht gehouden. Hierdoor heeft de Vlaamse regering een aantal aanpassingen doorgevoerd.

Tijdelijke uitzondering voor motorvoertuigen van categorie T

Motorvoertuigen van categorie T, dit zijn land- en bosbouwtrekkers op wielen, zullen nog tot 31 december 2028 de lage-emissiezone binnen mogen rijden, zelfs indien ze niet aan de emissienormen voldoen. Het gaat enkel om motorvoertuigen van categorie T met een vermogen van minder dan 130 kW. Bovendien kan het enkel na een registratie. In de praktijk gaat het om een heel specifieke uitzondering omdat vooral lichte trekkers, die onder andere worden gebruikt door de eigen groendiensten, hierdoor nog welkom zijn in de binnenstad.

Gehandicapte personen mogen vervuilen

Ook voor gehandicapte personen met aangepaste voertuigen is er een uitzondering voorzien. Zij zullen nog steeds in de lage-emissiezone mogen rijden met een vervuilend voertuig. Dat was voordien al zo en dat blijft ook zo. Ze moeten wel over een toelating beschikken. Binnenkort blijft die toelating vijf jaar geldig. Het maakt overigens niet uit of de gehandicapte al dan niet zelf het voertuig bestuurt. Voor voertuigen met een rolstoellift of een gelijkaardig geïntegreerd systeem is de toelating dan weer niet vereist. Zij zijn altijd welkom in de LEZ-zone.

Gemeente kan aanvullende voorwaarden opleggen

Uiterlijk de dag na de dag waarop het voertuig de lage-emissiezone is binnengekomen, moet er een registratie plaatsvinden. Nu krijgen steden en gemeenten ook de mogelijkheid om aanvullende voorwaarden op te leggen bij een laattijdige registratie. In de praktijk zal men dus een regularisatiebijdrage kunnen vragen.

 

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie