Werk & SociaalZiekte en verzorging

Vergunning verplicht voor niet-dringend liggend ziekenvervoer (Vlaanderen)

De Vlaamse diensten voor niet-dringend liggend ziekenvervoer lieten zich kenmerken door zelfregulering. Via die zelfregulering moesten zij een toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden. In de praktijk bleek dat echter niet altijd te lukken. De vele klachten kunnen dat beamen. Daarom gaat Vlaanderen een vergunningensysteem met kwaliteitseisen invoegen. Zonder zo’n vergunning mag men geen niet-dringend liggend ziekenvervoer meer aanbieden.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning

In de eerste plaats zal de aanbieder van het niet-dringend liggend ziekenvervoer aan een aantal werkingsprincipes moeten voldoen. Het gaat om de werkingsprincipes die ook eerder al bestonden. Denk onder andere aan de continuïteitsprincipes en het ontbreken van discriminatie.

Echter zal de Vlaamse Regering bijkomende vergunningsvoorwaarden kunnen opleggen. Hiervoor moet de Vlaamse Regering eerst het advies inwinnen van een onafhankelijke commissie. Die vergunningsvoorwaarden moeten dan volgende domeinen behelzen:

  • Personeelsnormen;
  • Het duidelijk kenbaar maken van de gehanteerde prijzen;
  • Normen met betrekking tot de factuur;
  • Normen met betrekking tot de uiterlijke kenmerken van de ziekenwagen;
  • Normen met betrekking tot de uitrusting van de ziekenwagen;
  • Technische normen van de ziekenwagen;
  • Normen met betrekking tot de klachtenprocedure.

Voor wie is de vergunning verplicht?

De vergunning zal niet alleen verplicht zijn voor diensten die in Vlaanderen gevestigd zijn. Het gaat immers ook om diensten die zich in Brussel-Hoofdstad vestigen maar die uitsluitend behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.

Wel is het zo dat een dienst die in een andere Belgische regio gevestigd is en daar een vergunning heeft verkregen, op basis van die vergunning ook in Vlaanderen activiteiten van niet-dringend liggend ziekenvervoer mogen uitvoeren. De Vlaamse regelgever heeft eveneens regels uitgewerkt voor diensten met een vestiging in andere landen.

Wordt niet voldaan aan de vergunningsverplichting? Dan kan men strafrechtelijke sancties opleggen. Denk onder andere aan geldboeten en gevangenisstraffen.

Nog niet voor meteen…

Wanneer de nieuwe regels in werking zullen treden, kunnen we niet zeggen. De Vlaamse Regering moet dan ook nog heel wat andere zaken regelen. Denk onder andere aan de tweedelijnsklachtenregeling, de machtigingsregeling voor onafhankelijke controleorganisaties, de diverse criteria en de minimale en maximale tarieven.

De Regering zal op een later termijn de datum van inwerkingtreding bepalen en het oude decreet opheffen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie